วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

‘NATO’ – No Action, Talk Only!


‘NATO’ – No Action, Talk Only!

บ่อยๆเหมือนกันที่ได้ยินประโยคนี้...
แรกๆคงนึกว่า เอ้...
ชื่อมันเหมือนองค์การนานาชาติอะไรบางองค์การหรือเปล่า(?)
จริงๆแล้ว...มันเป็นคำล้อเลียน...
เชิงประชดประชันนิดหน่อย...
ถึงคนหรือเหตุการณ์ที่มีแต่พูด” ...

แต่ไม่มีการกระทำ”...
ที่สำคัญ คือ...
พูดได้ดี...พูดดูดี... Present เจ๋ง...
อะไรประมาณนี้...
แต่เอาเข้าจริง...ก็มีแต่พูด (ดีแต่พูด)...
ทำไม่ได้...หรือ ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างจะว่าไปแล้ว...
ในเชิงการบริหารจัดการ Management

เราก็อาจจะพบลักษณะ NATO แบบนี้ได้บ่อยๆเหมือนกัน...
อย่างเช่น...
การประชุม...ที่มีการพูดคุยหรือนำเสนออะไรต่างๆนานา
สวยหรู...เติบโต...มุ่งไปข้างหน้า...
Project หรือ Idea กระฉูดกันสนั่นห้อง...
แต่พอสรุปสุดท้าย ก็ไม่ได้ถูกแปลงให้เป็นการปฏิบัติ...
หรือ implement ไม่ได้...
อย่างนี้ก็คงต้องบอกว่า...ประชุม NATO กันเห็นๆ
อีกประเด็นก็คือ...
เป็นเรื่องส่วนบุคคล (มีความสามารถพิเศษ)
คือ พูดเรื่องต่างๆสวยหรู...
เสนอแนวคิดสุดยอด...
แต่พอเอาเข้าจริง ก็ไม่ทำให้เกิดผลใดๆ
ก็คงพบเห็นได้หลายๆองค์กร...

สิ่งที่ต้องแยกให้ออกก็คือ...
มันมีวิธีการบางอย่าง ซึ่งอาจจะดูคล้ายๆ NATO

แต่ไม่ใช่...

หากรีบสรุป หรือไม่เข้าใจ... ก็คงบอกว่าเป็น NATO
อย่างเช่น ...
การระดมสมอง... Brain storming
โดยกระบวนการแล้ว...เราต้องการความคิด หรือ ideas แปลกๆ ใหม่ๆ
บางจังหวะ ขั้นตอน...อาจจะดูฟุ้งๆสวยหรู
เหมือนฝันกลางวัน...อะไรทำนองนั้น
แต่สุดท้าย โดยกระบวนการแล้ว...เราจะได้ ความคิดดีๆไปใช้ประโยชน์

แต่การที่หลายครั้งงานไม่เกิดขึ้น...
หรือไม่มีการปฏิบัตินั้น...
มันอาจจะมีเหตุบางอย่าง...
เช่น...คนที่ไม่เข้าใจก็รีบสรุป...ตัดสิน(judge)...
เลยไม่ให้ความร่วมมือ...ไม่ให้ความเห็นใดๆ...
สุดท้ายก็ไม่ยอมเข้าร่วมการ implement หรือ นำไปปฏิบัติ
ความคิดดีๆ...โครงการดีๆ ก็คงไม่เกิดขึ้น...
อย่างนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของการบริหารจัดการองค์การของผู้นำ
Leader ว่า จะบริหารเรื่องความร่วมมืออย่างไร
ในกรณีหลังนี้...คงไม่ใช้ NATO
อาจจะเป็น...
NUTO… No Understand, Talk Only

คือ ไม่เข้าใจ แต่โวยคนอื่นไปเรื่อย...

เสียหาย...เสียหาย...

.................................................
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ครับผม