วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

การดับสูญขององค์กร - Organizational Decline and Demise

การดับสูญขององค์กร - Organizational Decline and Demise

หากเอาตรรกะมาคิด...
ก็คงต้องกล่าวว่า...
มีขึ้น... มันก็ต้อง "มีลง"
เป็นธรรมดา
ทุกสรรพสิ่ง มักจะพบกับสภาพเช่นนี้...เพียงแต่...ในบางครั้ง...
เราอาจจะพบว่า...
มีสภาวะที่เรียกว่า "ดิ้นหนี" ...
คือหนีจากสภาพที่กล่าวไว้แล้วว่า "การลดลง"
บ้างสำเร็จ...บ้างก็ล้มเหลว
นี่ก็คงเป็นเรื่อง "ธรรมดา" เช่นเดียวกัน

องค์กร หรือ สถาบัน ก็คงมีลักษณะเช่นเดียวกัน
เริ่มจากการ "ก่อตั้ง" ขึ้นมา...
เติบโต...ขึ้นเรื่อยๆ...
เมื่อถึงจะหนึ่งก็ "อิ่มตัว" ...
และหนีไม่พ้นกับสภาพ "ถดถอย" ...

หากองค์กรไหนมีระบบการตรวจสอบที่ดี...
หรือระบบการทำงานมีประสิทธิภาพ...
ก็คงพบเจอ "สัญญาณ" อะไรบางอย่าง...
ที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยน...เปลี่ยนแปลง...
หรืออาจมากไปถึงระดับ "นวัตกรรม" (Innovation) 
องค์กรนั้น...ก็คงถดถอยในช่วงสั้นๆ...
แล้วอาจจะเติบโตต่อไปมากขึ้นได้อีกครั้ง
แน่นอนว่า...คงไม่ทั้งหมดที่ได้รับ "ความสำเร็จ" เช่นนี้
หลายองค์กรจะต้องพบกับ "การล้มหายตายจาก"...
ออกไปจากระบบธุรกิจไป
อย่างที่หลายคนชอบพูดว่า...
ธุรกิจ คือ เกมส์ของการ "กำจัดจุดอ่อน"...
นั่นเอง...ง่ายๆ

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ...
การจับ "สัญญาณ" ของการถดถอย...
ก่อนที่องค์กรจะพบกับสภาพ "ตกต่ำ" ...
หรือ ที่เรียกว่า "Organizational Decline" 
ให้ได้แต่เนิ่นๆ...
เพื่อวางแผนจัดการอะไรบางอย่าง...
ให้กลับมาสู่สภาพที่เติบโต "ใหม่"...
หรือ อย่างน้อยก็ยังคงรักษาองค์กร...
ให้ดำเนินต่อไปให้ได้ช่วงหนึ่ง...
ป้องกันระยะสุดท้ายของวงจรชีวิตองค์กร ...
คือ "การล้มหายตายจาก" (Organizational Demise) 

สัญญาณที่ควรตรวจสอบ เช่น...
ลูกค้าหดหาย...
ยอดขายลดลง...
คู่แข่งเข้ามา "กิน" ส่วนแบ่งตลาด...
เป็นต้น

.............................................................
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ครับผม