วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การสร้างกลยุทธ์โดยใช TOWS จาก SWOT

การสร้างกลยุทธ์โดยใช้ TOWS จาก SWOT

ผมเข้าใจเองว่า...
ทุกคนคงจะคุ้ยกับ SWOT
หรืออย่างน้อยคงเคยเข้าใจว่า SWOT มันหมายถึงอะไร

ส่วนมากเราจะรู้ว่า SWOT ใช้ในการวิเคราะห์เป็นหลัก
ซึ่งก็ถูกต้อง

เพียงแต่ว่า...
หลายๆคนอาจยังไม่ทราบว่า SWOT สามารถนำไปสร้างต่อเป็นกลยุทธ์ได้ด้วยการทำ TOWS
ซึ่งเราจะได้(แนวทาง)กลยุทธ์ออกมา 4 แบบ ได้แก่

SO strategy เป็นกลยุทธ์เชิงรุก Aggressive

WO strategy เป็นกลยุทธ์เชิงปรับTurnaround

ST strategy เป็นกลยุทธ์เชิงรับ Defensive

WT strategy เป็นกลยุทธ์เชิงเปลี่ยน Retrenchment
SO strategy เป็นกลยุทธ์เชิงรุก Aggressive
แน่นอนครับ...
เมื่อเรามีจุดแข็ง (โดยเฉพาะที่แข็งแรงกว่าคู่แข่ง) เหตุใดเราจะไม่รุกไปคว้าชัย
กับโอกาสที่พร้อมรอเราอยู่

ตัวอย่างเช่น
จุดแข็ง - บริษัทมียาต้นตำรับ Original, มี Brand ที่เป็นที่รู้จักดีซึ่งสะท้อนว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง
โอกาส - ตลาดมีความต้องการการใช้ยาในการรักษาโรค และคาดหวังผลการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดจากการใช้ยา 

ดังนั้น ด้วยจุดแข็งดังกล่าว บริษัทต้องรุกเข้าตลาดทันที เพื่อฉกฉวยโอกาสที่เปิดทางให้กับบริษัทอย่างชัดเจน ซึ่งโอกาสตรงนี้อาจกำลังเป็นประเด็นที่คู่แข่ง(บริษัทที่เป็น Brand รอง หรือ ไม่มีBrand)ต้องขบคิดเพื่อโต้ตอบกลับมา


ST strategy เป็นกลยุทธ์เชิงรับ Defensive
ตรงนี้คือ บริษัทเรามีจุดแข็ง แต่กำลังเจออุปสรรคที่สถานการณ์บางอย่างมันเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ต้องตั้งรับกับสถานการณ์ที่เราประเมินว่าเป็นหรือกำลังจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเรา

ตัวอย่างเช่น
จุดแข็ง - บริษัทของเรามี  Brand เป็นที่น่าเชื่อถือ มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพสูงและเชื่อมั่นได้ในความปลอดภัย
อุปสรรค - องค์กรภาครัฐ เริ่มมีนโยบายในการควบคุมการใช้ยาทุกชนิด เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อผู้บริโภค ดังนั้นแนวโน้มการใช้ยาในประเทศจะลดลง

จากประเด็นดังกล่าว แม้การควบคุมการใช้ยาจะมีมากขึ้น แนวโน้มการใช้ยาจะลดลง แต่ยังไงก็ตาม คนก็ยังจำเป็นต้องใช้ยาในรายที่มีการเจ็บป่วย เพียงแต่จะเลือกใช้อย่างไร ซึ่งตรงนี้เองจากจุดแข็งของบริษัทเรา สามารถทำกลยุทธ์เชิงรับ โดยการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาที่ถูกต้อง โดยเลือกใช้ยาที่มีคุณภาพดี เชื่อถือได้ ให้กับทั้งภาครัฐและภาคประชาชน และส่งเสริมภาครัฐในบางส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกใช้ยาที่ดีและลดการใช้ยาที่ไม่มีคุณภาพ (เช่น การจัด Event รณรงค์การใช้ยาที่ดี ลดใช้ยาที่มีคุณภาพต่ำ) หรืออาจใช้การทำ CSR เข้ามาช่วยในกลยุทธ์เชิงรับด้วยก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น