วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Differentiation strategy ไม่ต่าง ก็ตาย เลือกเอา?... เมื่อ “ต่าง”... คุณได้ไปต่อ... เชิญ!เมื่อเอ่ยถึง “การตลาด” หรือ “กลยุทธ์”...
เรื่องหนึ่งที่คุณต้องได้ยินแน่ๆ คือ “ความแตกต่าง” ที่ไม่เหมือนใคร หรือ Differentiation

เมื่อ “ไม่ต่าง”... ธุรกิจไปไม่รอด สุดท้ายก็มะรุมมะตุ้มกัน ด้วย “ราคา” ลดกันให้สนั่น...
สุดปลายทางของสินค้าหรือบรการตัวนั้น ก็ คือ “ออกจากตลาดไป” (อย่างน่าเสียดาย)

ปัญหานี้แก้อย่างไร?
ตอนนี้คงตอบกันง่ายๆแบบหยาบๆว่า ก็ “สร้างความแตกต่าง” นั่นไง!
คำถามคือว่า “แล้วจะทำไง_?”

ครั้งนี้อยากจะให้มุมมองหรือแนวคิดการสร้างความแตกต่างไว้ครับ
“ไม่ต่าง ก็ตาย”...

Differentiation strategy (มองกันเป็นเชิงกลยุทธ์เลย)
มีคนกล่าวว่า...
“นักการตลาด(ที่ดี) ต้องเริ่มจากมุมคิดอย่างมั่นใจว่า ความแตกต่างสร้างได้กับทุกสิ่ง!...”
คิดได้ดั่งนี้ จึงจะไปต่อได้...
ผมเห็นน้องหลายคนไม่มีมุมคิดนี้เลย แล้วจะเล่นกับการตลาดได้ยังไง?
ก็ได้แต่บอกว่า... “เอ็งทำการขายเหมือนเดิมน่ะดีแล้ว นั่นเป็นจุดที่เอ็งเก่ง...”

ความคาดหวังกับ “การสร้างความแตกต่าง” คือ...
-เพื่อให้เกิดคุณค่า (ในสายตาของลูกค้าเป้าหมายนะครับ ไม่ใช่สายตาพวกกันเอง...)
-เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน (กับคู่แข่งเป้าหมาย)

ตัวอย่าง...
-สินค้าของดิฉัน เน้นการรักษาโรคแบบตรงจุด(เฉพาะโรคเดียว) คือ ได้ผลดีที่สุดกับโรค ก. มีงานวิจัยพิสูจน์มากมาย (คุณค่า)
-ด้วยเพราะสินค้าของดิฉัน “ได้ผลดีที่สุดกับโรค ก.” จึงยังไม่มีสินค้าอื่นๆ ที่รักษาได้แบบนี้ ส่วนมากจะเน้นการรักษาแบบกว้างๆ
เป็นต้น

ในมุมของความคาดหวังกับการสร้างความแตกต่าง “เพื่อให้เกิดคุณค่า” นั้น
มีหลักเกณฑ์ให้พิจารณาดังนี้
-ให้ความสำคัญ Important
-ต้องโดดเด่น Distinctive
-ต้องเหนือกว่า Superior
-เริ่มก่อนคนอื่น Preemptive
-ลูกค้าเป้าหมายต้องซื้อได้ Affordable
-บริษัทต้องทำแล้วได้กำไร Profitable

ในมุมของความคาดหวังกับการสร้างความแตกต่าง “เพื่อให้เกิดเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน” นั้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่ 5 ด้านหลัก ได้แก่
-แตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ Product
-แตกต่างด้านบริการ Services
งานด้านบริการจะเกี่ยวพันกับเรื่อง “คน” มากที่สุด (บุคลากรขององค์กรนั่นเอง)
-แตกต่างด้านคน Personnel
มี 6 คำหลักที่เกี่ยวข้องคือ..
-พนักงาน มีความรู้ ความสามารถ และ ทักษะ Competence
-พนักงาน สุภาพ มีความนอบน้อม และ เป็นกันเอง Courtesy
-พนักงาน มีความน่าเชื่อถือ Credibility
-พนักงาน เต็มใจบริการ และสมบูรณ์แบบ Reliability
-พนักงาน ตอบสนองรวดเร็ว รังฟังข้อคิดเห็น Responsiveness
-พนักงาน สื่อสารชัดเจน และมีประสิทธิภาพ Communication

-แตกต่างด้านช่องทางการขาย Channel
มี 2 คำหลักที่เกี่ยวข้องคือ..
-ครอบคลุม Convergence
-มีประสิทธิภาพ Performance

-แตกต่างด้านภาพลักษณ์ Image
มี 2 คำที่เกี่ยวข้องคือ..
-เอกลักษณ์ Identity คือ สิ่งที่บริษัทมุ่งจะทำให้เกิดขึ้น
-ภาพลักษณ์ Image คือ สิ่งที่คนทั่วไปและลูกค้าเป้าหมายรับรู้ได้ในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท
แนวคิดคือ “การใช้เอกลักษณ์ในการสร้างภาพลักษณ์”
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น