วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554

7 Multiple Intelligences ความเก่ง 7 ชนิด “พหุปัญญา”

7 Multiple Intelligences
ความเก่ง 7 ชนิด หรือ เรียกว่า “พหุปัญญา” ก็ได้

 เรารู้ว่า...
เมื่อเราทำอะไรที่เราถนัด เรามักจะทำมันได้ดีมากๆ ผลลัพธ์แบบสุดยอด
เหมือนเวลาเราทำงานก็เช่นกัน...
หากเรารู้ความเก่งหริอความสามารถของเราแล้ว
และเราสามารถเลือกทำงานได้ตรงกับความเก่งของเรา
ผลงานที่ออกมาก็คงจะนำพาทีมงาน องค์กร หรือประเทศ ก้าวหน้าไปได้อย่างรุ่งโรจน์

ประเด็นคือว่า...
มีสักกี่คนที่สามารถล่วงรู้จริงๆว่าเรามี “ความเก่ง” อะไรบ้าง?


7 Multiple Intelligences ความเก่ง 7 ชนิด หรือ ที่หลายคนเรียกว่า “พหุปัญญา” นั้น
ประกอบด้วยความเก่งที่พิสูจน์แล้วว่า...
สามารถแยกออกมาเป็น 7 อย่างที่ชัดเจน ได้แก่
1.    ความเก่งด้านภาษา(Linguistic)
ความสามารถในการใช้ภาษา ถ้องคำ สำนวน จับประเด็นหรือใจความสำคัญเก่ง เขียนหนังสือได้ดี การอ่านการเขียนดี
เช่น กวี นักหนังสือพิมพ์ นักกฎหมาย

2.    ความเก่งด้านตรรก-คณิตศาสตร์(Logical-Mathematical)
ความสามารถทางด้านตัวเลข จำนวน การจัดลำดับ ค้นหารูปแบบ สร้างสมมติฐาน ใช้ชีวิตแบบมีเหตุผล
เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักบัญชี นักคอมพิวเตอร์

3.    ความเก่งด้านมิติ(Spatial)
ความสามารถในการคิดเป็นภาพ มองโลกเห็นเป็นภาพต่างๆ จำลองสร้างภาพได้ มีประสาทความไวในการดู สามารถมองเห็นรายละเอียดและจำลอองภาพในสมองได้ดี
เช่น ศิลปิน นักบิน วัศวกร สถาปนิก ช่างภาพ

4.    ความเก่งด้านดนตรี(Musical)
ความสามารถในเรื่องเสียง ทำนอง จังหวะ สามารถผลิตทำนองหรือจังหวะได้ ประสาทหูไวต่อเสียง ร้องเพลงได้ถูกจังหวะ
เช่น Beethoven, Bach

5.    ความเก่งด้านร่างกาย-การเคลื่อนไหว(Bodily-Kinesthetic)
สามารถควบคุมการเลื่อนไหวของร่างกายได้ดี ใช้มือในการหยิบจับหรือกระทำกับสิ่งของได้อย่างคล่องแคล่ง
เช่น นักกีฬา นักประดิษฐ์ ช่างไม้ ช่างตัดเสื้อผ้า ศัลยแพทย์

6.    ความเก่งด้านมนุษยสัมพันธ์(Interpersonal)
เข้าใจผู้อื่น ทำงานกับผู้อื่นได้ดี สังเกตและรับรู้อารมณ์ ความคิด ความปรารถนาของผู้อื่น
เช่น ครู นักบริหาร นักการเมือง นักสร้างเครือข่าย นักไกล่เกลี่ย นักประสานงาน

7.    ความเก่งด้านรู้จิตใจของตนเอง(Intrapersonal)
สามารถแยกสภาพจิตใจและอารมณ์ของตนเองได้ นำความเข้าใจจิตใจของตนปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มักพึ่งพาตนเอง ชอบอิสระเสรี มีวินัยในตนเองสูง ชอบทำงานลำพัง
เช่น พระ นักสอนศาสนา นักแนะแนว นักธุรกิจ Business Owner

มีข้อน่าคิดหรือข้อสังเกต “เพิ่มเติม” คือ
-สามารถเก่งได้หลายอย่างในคนคนเดียวกัน
-สามารถพัฒนาให้ครบทั้ง 7 ด้านได้ (แม้อาจไม่เลิศเลอ)
-คนที่มีครบทั้ง 7 ด้านก็มีอยู่จริงบนโลกนี้
ตัวอย่างคือ Rudoff Steiner
ลองไปดูประวัติของเขาในอินเตอร์เน็ตอีกมีนะครับ
เผื่อจะสร้างกำลังใจให้เราพัฒนาให้ครบทั้ง 7 ด้าน

ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ
(อ่านเพิ่มเติมใน Many kinds of Minds: The theory of Multiple Intelligences ศ.ดร. อารี สัณหฉวี ผู้แปล)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น