วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

คำถาม Google Guru: กลยุทธ์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ?

คำถาม Google Guru: กลยุทธ์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ?

ตอบครับ...

การจัดการมันดิ้นได้ครับ!...
ดังนั้น การบริหารจัดการ จึงต้องจับทฤษฎีหรือหลักการบางอย่างมาเป็นตัวตั้งต้นก่อน
แนวทางปฏิบัติจึงจะชัดเจนมากขึ้น

อันดับต่อมา คือ ผู้นำ ต้องทำหน้าที่หลักให้ครบทั้ง สี่ส่วน คือ POLC (Plan - Organize - Lead - Control)

www.arthasith.com/view_knowledge.php?id=58โดยวิธีสำคัญหรือเทคนิคสำคัญที่ซ่อนอยู่คือ กระบวบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร Communication

หาตรงสื่อสารทำได้ดี ก็เป็นสัญญาณเบื้องต้นแห่งความสำเร็จ

ประการถัดมา คือ การปลุกจิตใจและจิตสำนึก ให้คนทุกระดับฮึกเฮิมครับผม...
เรียกว่า Motivation หรือ Inspiration หรือ Encouraging ก็ได้ แล้วแต่จะเรียกครับ
หากตรงนี้ทำได้ดีก็มีโอกาสสูงมากที่จะสำเร็จ

แล้วอย่าลืมว่า...
การจัดการบริหาร จะมีแกนหลักอยู่อย่างหนึ่งที่เป็น "ตัวดำเนินเรื่อง" คือ การจัดการกลยุทธ์ Strategic Management  ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำมาก่อนหน้านี้แล้ว

สุดท้าย...
อย่าลืม ว่า ทุกอย่างมัน "พลวัต" คือ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร
ดังนั้น อย่าลืมที่จะต้องเตรียมหรือทำเรื่อง Change management ด้วยครับผม
เพื่อตอบโจทย์เรื่อง องค์กรสำเร็จอย่างยั่งยืน Sustainability

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น