วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Nagative Change - ชิวิตนั้น มันมี “วิถี” ของมัน

Negative Change

“การเปลี่ยนแปลง”
ถือเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิต
“ทุกคน”...

ประเด็นอยู่ที่ว่า
ใครปรับตัวได้เก่งกว่ากัน

อีกมุมคิดหนึ่งก็คือ
การเปลี่ยนแปลง มี ๒ แบบ คือ
บวก และ ลบ

แบบ “บวก” คงไม่เท่าไร
แต่แบบ “ลบ” หรือ Negative change นี่สำคัญอย่างยิ่ง

เมื่อชีวิตเดินทางมาถึงจุดของการเปลี่ยนแปลงเชิงลบ
มักจะเกิดกลไกของการตอบสนองในทิศทางคล้ายๆกัน (ดูรูปประกอบครับ)
  • ช็อค Immobilisation
  • ปฏิเสธ Denial
  • โกรธ Anger
  • ยอมรับและพูดคุยหาทางออก Bargaining
  • ยอมรับสิ่งนั้นเพื่อใช้ชีวิตต่อไป Acceptance


ชิวิตนั้น มันมี “วิถี” ของมันครับ
บางส่วนควบคุมได้ บางส่วนควบคุมไม่ได้
เราเองคงต้องจัดสัดส่วนชีวิตให้ดี
เพื่อการใช้ชีวิตของเราเองให้ดีมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น