วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เศรษฐศาสตร์ยังจำเป็น!

เศรษฐศาสตร์ยังจำเป็น!

ผมเคยรู้สึกว่า...
วิชา “เศรษฐศาสตร์” นั้น มันมีแต่ “ทฤษฎี”...
ที่ผมรู้สึกว่า... มันจะใช้ประโยชน์ได้จริงหรือ (?)
เพราะอะไรๆก็ต้องเอาเกณฑ์ “ปัจจัยอื่นๆให้คงที่” มาประกอบการใช้ทฤษฎี

โดยเฉพาะมัน “ค้านกับความรู้สึกและวิธีคิด” ของผมมากๆครับ...
ผมทำงานด้านการตลาดมานาน...
ความคิดที่อยู่ในหัวสมองของผมตอนนี้ คือ...
 “อะไรๆก็เป็นไปได้”...
“ทุกอย่าง ล้วนท้าทาย”...
“เราต้องฮึกเหิม ลุกขึ้นสู้” ... “เราต้องไปเป็นทีม”...

แต่ว่าไปแล้ว...
หากลองเข้าไปจับที่ประเด็นที่ว่า “เรารู้เศรษฐศาสตร์ไปทำไม?” ก่อน...
ก็ทำให้เปิดและปรับใจ หรือ พอตั้งตัวได้หน่อย...

 picture from net-share

เรารู้เศรษฐศาสตร์ไปทำไม?...
จากแนวทางของอาจารย์ถวิล นิลใบ มีอยู่ 4 ประเด็นด้วยกัน คือ
1.    เพื่อเข้าใจองค์ประกอบทางเศรษฐกิจ
2.    เพื่อสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจได้
3.    เพื่อจะได้หาและนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
4.    เพื่อหาและนำเสนอวิธีที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ

และเพราะ “เศรษฐกิจ” นั้น
นับเป็นองค์ประกอบใน “การวิเคราะห์ทางกลยุทธ์” ที่สำคัญตัวหนึ่งทีเดียว
เนื่องจากเราต้องยอมรับว่า ทุกประเทศทั่วโลกตอนนี้มันถูกผูกติดกันเหมือน “ห่วงโซ่”..
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาแย่...
ก็ต้องมีผลกระทบมาถึงประเทศไทยของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
หากเศรษฐกิจยุโรปย่ำแย่...
ก็อาจมีผลกระทบมาถึงประเทศไทยของเราได้...หากคำสั่งซื้อเนื้อไก่จากประเทศไทยลดลง
เป็นต้น...

ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น