วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Project is ‘Quality = Time + Cost’…

Project is ‘Quality = Time + Cost’…

ผมชอบทำงาน ลักษณะ ที่เรียกว่า “Project(โครงการ)

เหตุผล คือ...
เหมือนผมต้องดูแลทั้งหมดทุกเรื่อง ด้วยตัวผมเอง...
วางแผนเอง ออกแบบงานเอง ควบคุมงานเอง แก้ไขปัญหาเอง และตัดสินใจสิ่งต่างๆด้วยตัวผมเอง

มันมีความท้าทายอยู่ในตัว Project เอง
มันทำให้เรารู้สึกโตขึ้น (Maturity)
จำเป็นที่จะต้องมีทักษะหลายๆอย่าง (Skills)
และสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดอย่างหนึ่ง ก็คือ...ต้องทำให้สำเร็จร่วมกับคนอื่นๆ (ผู้ร่วมงาน)

การทำ Project มันเป็นเรื่องที่จะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นๆ แบบ 360 องศา (3600)
คือ ต้องทำงานร่วมกับทั้งหัวหน้าของเรา  เพื่อนร่วมงาน และ พนักงาน(ลูกน้อง)...
เราต้องมุ่งมั่น เพื่อไปสู่ความสำเร็จ
เราต้องเก็บพลัง และปล่อยพลังไปสร้างแรงบันดาลใจลูกทีม (Inspire team)
ต้องกล้าที่จะนำเสนอและยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อกับหัวหน้างาน

เหล่านี้คือ ความท้าทายของเรา ที่จะต้องมีทักษะหลายอย่าง...
เช่น ทักษะด้านการวางแผน(Planning skill) ทักษะด้านการสื่อสาร(Communication skill) ทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น(People skill) เป็นต้น
หากไม่มีก็ต้องหาทางพัฒนามันขึ้นมา...
หรือฝึกมันตรงนั้นเลย (Learning by doing)

หนังสือชื่อ Managing Projects เล่นนี้ดีมากครับของ HBS press
(ดูรูปหน้าปกประกอบ)

มีการแนะนำการใช้ประโยชน์ Gantt chart ซึ่งเครื่องมือชนิด ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ผมชอบมาก และใช้เป็นประจำ
เรื่องหนังที่ผมอยากนำเสนอ จากหนังสือเล่มนี้ คือ
การนำสูตรง่ายๆมาใช้ เพื่อประเมินความสำเร็จของ Project
Quality = Time + Cost

การเลือกว่าจะให้น้ำหนักของกิจกรรมต่างๆ มุ่งไปในเรื่องใดนั้น จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จที่แตกต่างกัน
ยกตัวอย่างง่ายๆ สิ่งใกล้ตัวครับ...
คุณครูของลูกสาวผม สั่งให้ทำงานในชั้นเรียนทุกวัน
โจทย์ทุกคนเหมือนกัน แต่ลูกสาวผมเสร็จก่อนทุกครั้ง (Time)
แสดงว่า เธอใช้เวลาน้อยกว่าคนอื่น ในขณะที่เพื่อนคนอื่นๆ ก็มี Cost เท่ากัน
ผลปรากฏว่า Quality ไม่ดีครับ
แม้ว่างานอาจจะถูกทุกส่วน แต่ปัญหาอยู่ที่คุณภาพครับ...

อย่าลืมครับว่า...
คุณภาพ(Quality)นั้น มาพร้อมกับความคาดหวัง(Expectation)เสมอ...
หรือมีเป้าหมายในระดับหนึ่ง(ของคนประเมิน)ที่คอยจะประเมินเราอยู่ด้วย

ในกรณีลูกสาวผม หากเธอเข้าใจเรื่อง Expectation แล้ว...
เธอจะต้องเน้นอีก 2 ส่วนเพิ่มเติมครับ...
ได้แก่... ความใส่ใจ(Concentration) และ ใช้ทักษะ(Skills) ให้เป็นประโยชน์ครับ...
นั่นคือ สามารถใส่ใจ(มุ่งมั่น)ในการทำงานที่ครูสั่ง(ทำให้ได้คุณภาพอย่างน้อยเท่ากับสิ่งที่ครูหวัง)
พร้อมหากมีทักษะในเรื่องที่ครูสั่ง ซึ่งจะทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น...
สุดท้าย หากใช้ 2 เรื่องนี้ประกอบแล้ว พบว่า ใช้เวลาน้อยกว่าเพื่อนคนอื่นๆ...
อันนี้ซิครับ ของจริง...

ลองเอาสูตรง่ายๆอันนี้ ไปใช้วิเคราะห์การทำงานดูนะครับ น่าจะได้ประโยชน์ครับ

ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น