วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

TOWS vs SWOT

TOWS เหมือนหรือต่างกับ SWOT ยังไง ?

ผมรู้จัก SWOT ดีครับ
ทำเรื่องนี้มาตั้งแต่วัยเยาว์(เมื่อเริ่มต้นวิชาชีพ)
แต่พอพูดถึง TOWS นี่ แรกๆก็งง
เพราะเคยทำงานมา ทีมงาน(โดยเฉพาะคนต่างชาติที่สมัยก่อนเข้ามานำเรื่องการทำยุทธศาสตร์)ไม่เคยใช้คำนี้เลย
พอมานั่งพิจารณา ก็อ๋อครับ...
ทีมงานใช้ตัวแบบการสร้างกลยุทธ์ตัวอื่นๆแทน...

ผมชอบ TOWS นะครับ...
เหตุผลคือ...
-ก็ในเมื่อเราทำ SWOT อยู่แล้ว ใยไม่ทำ TOWS ต่ออีกหน่อย (ถึงแม้เราอาจจะมีตัวแบบอื่นๆในการสร้างยุทธศาสตร์ก็ตาม)
-ทำ TOWS แล้วเราจะได้ทางเลือก (หรือบางคนเรียกว่า “กลยุทธ์”) 4 ทางเลือกใหญ่ๆ (เดี๋ยวไปอธิบายข้างล่างนะครับ)
-TOWS ทำง่ายและสื่อสารง่ายครับ
-TOWS ช่วยให้เห็นหลากหลายมุมครับ (ใช้ลักษณะที่เรียกว่า “Matrix” ซึ่งตรงนี้ผมชอบใช้มากครับ มีโอกาสผมจะอธิบายให้ละเอียดในเรื่องนี้)
 -หากเราทำโครงสร้างในการทำยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเครื่องมือนี้ไว้เป็นอย่างดี เวลากลับมาสร้างยุทธศาสตร์รอบใหม่ จะทำได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นครับ (สร้างยุทธศาสตร์ต้องทำใหม่เรื่อยๆครับ ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่ตั้ง และสถานการณ์ที่เปลี่ยแปลง)ที่ผมบอกว่าทำ TOWS แล้วเราจะได้ทางเลือก 4 ทางเลือกใหญ่ๆ...
มีอะไรบ้าง?... ดูรูปประกอบนะครับ...
1.       SO strategy (หรือ บางคนใช้ maxi-maxi strategy)
เป็นการเอาจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กร(Strengths)ไปใช้กับโอกาส(Opportunities)ที่เปิดอยู่ในอุตสาหรรมหรือพื้นที่ที่องค์กรเกี่ยวข้อง(เช่น ประเทศ, ภูมิภาค เป็นต้น)
กลยุทธ์นี้แข็งแรงที่สุดครับ...
อาจถือว่า องค์กรที่เน้นยุทธศาสตร์ระดับองค์กรให้เจริญเติบโตนั้น ต้องใช้ตัวนี้เลยครับ...

ตัวอย่าง SO Strategy เช่น เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด (Production capacity), การพัฒนารูปแบบใหม่เพื่อกำไรสูงสุด (New Model for premium prices) เป็นต้น

2.       ST strategy (หรือ บางคนใช้ maxi-mini strategy)
กลยุทธ์นี้จะอาศัยประโยชน์จากจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการแข่งขัน โดยใช้ควบคู่ไปกับการพยายามลดผลกระทบจากอุปสรรคหรือข้อจำกัดจากภายนอกองค์กรด้วย(External Threats)

ตัวอย่าง ST Strategy เช่น พัฒนารูปแบบการทำงานใหม่เพื่อการแข่งขัน (New Model for competition), การรื้อปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ (Transformation) เป็นต้น

3.       WO strategy (หรือ บางคนใช้ mini-maxi strategy)
กลยุทธ์นี้น่าสนใจมากครับ...
โดยการที่องค์กรเมียงมองไปที่จุดอ่อนหรือข้อจำกัดภายในองค์กรเอง(Weakness) ในขณะที่องค์กรต้องมองออกไปภายนอกองค์กรด้วยว่า มีโอกาสอะไรที่เราจะสามารถพัฒนาองค์กรเราได้มากขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถใช้โอกาสที่เห็นนั้นได้อย่างเต็มที่
จริงๆจะเรียกกลยุทธ์นี้ว่า “ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาองค์กร” (Development Strategy) ก็ได้ครับ
โดยการพัฒนาจุดอ่อนหรือข้อจำกัดที่มีอยู่ ให้เป็นจุดแข็ง
 ทำได้แน่นอนครับ... (ต้องเริ่มจากทัศนคติ หรือ วิธีคิดเราก่อนนะครับว่า “ทุกสิ่งเป็นไปได้” หรือ “ทำไม่ได้, ไม่มี”)

ตัวอย่าง WO Strategy เช่น ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ (Reorganization), ลดต้นทุนโดยการการปรับปรุงโงงานผลิต เป็นต้น

4.       WT strategy
ประเด็นนี้สุดๆแล้วครับ...
คงไม่มีใครอยากใช้กลยุทธ์นี้ (หากมีทางเลือกอื่นๆใน 3 ทางเลือกข้างบน)
เพราะกลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องจุดอ่อน/ข้อจำกัดขององค์กร ผนวกกับสภาพแวดล้อมภานนอกเองก็ไม่เอื้อการทำงานเลย คือมีอุปสรรคจากอุตสาหกรรมหรือพื้นที่ที่องค์กรเราทำธุรกิจอยู่นั่นเอง...
สุดๆแล้วครับ...
ผมรู้สึกว่า...เหมือนเรากำลังดิ่งพสุธายังไงมีรู้...
หากเราต้องมาใช้กลยุทธ์นี้...

ตัวอย่าง WT Strategy เช่น การตัดขายบางสายธุรกิจออกไป หรือ เข้าทำพันธมิตร (Alliances) กับองค์กรที่แข็งแรงกว่า (เพื่อนคนไหนหนอ ที่จะช่วยเราในวิกฤตินี้) เป็นต้น

ตัวอย่างที่ผมใช้ เป็นแนวทางนะครับ...
อาจดูงงนิดหน่อย เพราะผมไม่ได้เปิด SWOT ให้ดู...

ผมเชื่อในการลงมือทำนะครับ (Learning by doing)...
ดังนั้น...
ลุยทำดูตั้งแต่ SWOT เลยครับ แล้วหา TOWS ออกมา
คุณก็จะได้กลยุทธ์ Strategy ทางเลือกออกมาประเมินว่าจะเลือกใช้ทางไหน...
แล้วคุณจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยตัวคุณเองครับ...

ยังไงจะแบ่งปันกลับมาก็ดีนะครับ...

ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น