วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โครงสร้างแบบ Matrix ดียังไง ?


ช่วงนี้ผมใช้การบริหารแบบ Matrix อย่างหลายงาน

เหตุผลใหญ่ๆอย่างหนึ่งก็คือ ผมไม่ใช่เจ้านายสายตรง (In-line manager)
ก็เลยต้องหาวิธีการทำงานให้สัมฤทธิ์ผล มากที่สุดเท่าที่จะทำได้...

ได้ยินคำนี้มานานมากแล้ว แต่ไม่มีโอกาสได้เป็นคนนำมาใช้ในฐานะคนที่มีตำแหน่ง
จากที่เคยมีประสบการณ์ร่วมในการจัดการแบบ Matrix (เป็นคนโดนจัดการ)
และได้เรียนรู้เรื่องนี้ในเชิงหลักการ
ตอนนี้เลยหยิบมาเล่นดู พบว่า “มันเจ๋งจริง” นะครับ
โดยผมเริ่มใช้คำว่า “กลุ่มย่อย” (Subteam) หรือ กลุ่มทำงานเฉพาะกิจ (Working team)
ซึ่งผมเองจะเป็นคนจัดโครงสร้างของคนที่จะเข้ามาทำงาน
โดยกระจายเอามาจากหลายส่วนงานที่แตกต่างกัน
เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิชาการ เป็นต้น
โดยผมจะเลือกคนที่คิดว่า ทำงานไปด้วยกันได้ คือ มีคุณสมบัติตามที่ Project นั้นๆต้องการ
ซึ่งถือว่าคนเหล่านี้ คือ “คนพิเศษมืออาชีพ” (Specialist)
เพื่อนำเอาความสามารถของพวกเขา มาสร้างงานทั้งกระบวนการคิด การออกแบบกลยุทธ์และกิจกรรมหลัก
หรือที่เรียกว่า “Cross functional” นั่นเอง
ซึ่งจะทำให้เวลานำผลที่ได้ไปทำงานในภาพรวมขององค์กร(Execution or Implementation) ก็จะสร้างความสำเร็จได้ดังประสงค์จริงๆแล้วถือว่า โครงสร้างแบบ Matrix สร้างขึ้นใหม่บนฐานโครงสร้างเดิม
ไม่ได้ใหม่ทั้งหมดเสียทีเดียว
เนื่องจากเรายังจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อดีของโครงสร้างเดิมด้วย
นั่นคือ การกระจายข้อมูล สื่อสาร และตัดสินใจขององค์กร ด้วยการใช้โครงสร้างหรือช่องทางอันเดิมอยู่(ตามหน้าที่หรือสายงานเดิมของ Specialist ที่เข้ามาร่วมโครงการนั่นเอง)

สิ่งสำคัญสุดท้ายคือ..
การใช้รูปแบบ Matrix นี้ สามารถส่งเสริมโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มการเรียนรู้หรือได้ “พัฒนาตนเอง” (Development) ได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยเฉพาะทักษะบางอย่างในการเติบโตในองค์กร ได้แก่
 • การทำงานเป็นทีม Team-working
 • การฝึกภาวะผู้นำ Leadership
 • กล้าแสดงออก Courage
 • เชื่อมั่นตนเอง Self-Confidence
 • มีความรอบรู้กว้าง Knowledge
 • การสื่อสาร Communication
และอีกมากมายหลายอย่าง อยู่ที่เขาเองจะมองมุมไหน และ ผู้นำโครงการมีเป้าหมายแฝงในการจะฝึกพนักงานเพื่อรองรับอนาคตมากน้อยเพียงใด

ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ13 มิถุนายน 2555 09:43

  โค้ชครับ ตอนนี้บริษัทที่ผมทำงานอยู่เป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ มีหลายกลุ่ม หลายหน่วยงาน มีการเติบโตเร็วมากครับ ทางผู้บริหารได้นำรูปแบบ Matrix Management ผมจึงอยากทราบหลักการนำระบบ Matrix Management ไปใช้ในองค์กร และข้อจำกัดของระบบ Matrix Management ขอความกรุณาโค้ชให้คำแนะนำด้วยครับ

  ตอบลบ