วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ปรับ 7Ss McKensey ไปเป็น “สุนัขพันธุ์พุดเดิ้ล”

ขอปรับแต่งหลักการของ แม็คเคนซี่ ซะหน่อย
เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ
Adjusted 7Ss McKensey

ดูรูปหลักการของ  แล้ว อาจสับสนเล็กน้อย(หรืออาจจะมาก)
เพราะรูปที่เขาทำมามันจะเป็นวง มันดูยากนะ

ผมเลยขอโอกาส
เปลี่ยนรูปแบบมันหน่อย ให้เป็นรูป “สุนัขพันธุ์พุดเดิ้ล”
ดังนี้...Strategy “กลยุทธ์” สำคัญมาก ต้องทำก่อนสร้างโครงสร้าง
 -plan การวางแผนงาน
-Pattern มีรูปแบบที่ดี
-Resource allocation เพื่อจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม

Structure “โครงสร้าง” ล้อไปตามกลยุทธ์
-Organization โครงสร้างในองค์กร
-Functional ส่วนของหน้าที่ต่างๆในโครงสร้าง

System “ระบบ”
-process ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ
-reporting การสื่อสารและรายงานสิ่งต่างๆในระบบ

Staff “บุคลากร”
-people เกี่ยวข้องทุกประเด็น ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก การจัดสรร การฝึกฝนและพัฒนาบุคลากร

Skills “ทักษะ”
-competencies ความสามารถ หรือ สมรรถนะ ที่ต้องมีหรือต้องพัฒนาขึ้นมา
          -personal ในแต่ละคน
          -organizational ในภาพรวมขององค์กร

Shared Values “คุณค่าร่วมกัน”
-values คุณค่าที่องค์กรกำหนด หรือ คาดหวังจะให้เกิดขึ้น

Style “ลักษณะ”
-culture สัมพันธ์กับเรื่องวัฒนธรรมของคนและองค์กร

โดยทั้งมวลแล้วจะวิ่งลงมาสู่สองส่วนหลัก คือ ลักษณะ และ ทักษะ (Style and Skills)
ซึ่งเป็นสิ่งที่จะสะท้อนภาพที่เป็นขององค์กร Image ว่าองค์กรเป็นอย่างไร
นั่นคือ เป็นเรื่องที่สัมพันธ์ไปสู่กระบวนการสร้างแบรนด์นั่นเอง Branding

ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

1 ความคิดเห็น: