วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Take the Heat! น้ำอดน้ำทน

Take the Heat! น้ำอดน้ำทน

วันก่อนได้เรียนรู้ ประโยคภาษาอังกฤษประโยคหนึ่ง
จากการเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง ‘Change’
นั่นคือ ประโยคที่ว่า “Take the Heat!
แปลแบบให้เข้าใจง่ายๆได้ว่า
มีน้ำอดน้ำทน” ต่อสิ่งต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปรกติของชีวิต
เป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนต้องประสบพบเจออย่างแน่นอน
ไม่มีทางเลี่ยง!
ประเด็นก็คือว่า “ใครจะใช้ชีวิตอยู่กับมันได้” อย่างมีความสุข
ในแต่ละวัน...

คนที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุข คือ
คนที่มีน้ำอดน้ำทน “เป็นนิสัย”
โดยเฉพาะต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กำลังประสบอยู่

คนที่เติบโตในองค์กร ขึ้นไปอยู่ในระดับการบริหารจัดการ
ย่อมมีเรื่องเข้ามาหาหลายด้านหลายมุม
ทั้งเรื่องงาน เรื่องคน
ผู้บริหารที่เก่งหรือสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข คือ
คนที่สามารถอดทน “มีน้ำอดน้ำทน” ได้ต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น

นี่หรือเปล่าครับ...
ที่เขามักจะบอกว่า “ยิ่งสูง ยิ่งหนาว”

เมื่อพูดถึงความอดทน หรือ “มีน้ำอดน้ำทน” นั้น
ผมมักนึกถึง หรือ เปรียบเทียบกับ “หิน
ความเป็นหินนั้น สิ่งที่เราเข้าใจได้คือ หินนั้น “แข็ง แกร่ง หนัก นิ่งหากจะเปรียบเทียบความอดทนแล้ว ก็คงจะคล้ายกัน
คนที่ “มีน้ำอดน้ำทน” จะมีบุคคลิกของ “ความหนักแน่น”
แข็งแกร่ง !
มีความนิ่งไม่สะทกสท้านต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบ
มีสติรู้ในการตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบ

ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น