วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

“วงจรชีวิต” ผลิตภัณฑ์ PLC กับ “นวัตกรรม” Innovation

วงจรชีวิต ผลิตภัณฑ์ PLC กับ “นวัตกรรม” Innovation

ผลิตภัณฑ์ Product แต่ละตัว...
เปรียบได้เหมือน สิ่งที่มี “ชีวิต” ...
ที่ต้องมี “วงจร” ชีวิต หรือ Life Cycle
เรื่องนี้...
คนที่อยู่ในวงการธุรกิจทราบดี...
ที่เรามักเรียกว่า “วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์” Product Life Cycle (PLC)

หากมองภาพใหญ่ๆ กว้างๆแล้ว...
การจัดการกับ PLC นี้ เรามักจะเห็นใน 2 รูปแบบ ได้แก่...
หนึ่ง... การทำให้ PLC นั้น “ยาวขึ้น”
สอง... การทำให้ PLC นั้น “สั้นลง” หรือ “สิ้นสุดลง”
ว่ากันที่ประเด็นที่สองก่อนเลย...
การทำให้ PLC “สั้นลง” หรือ “สิ้นสุดลง” นั้น...
หากเราสังเกตดู... ก็จะพบว่า...
มักจะเกิดกับผลิตภัณฑ์ที่ “เล่นกับอารมณ์” ของคนซื้อ หรือ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างเช่น...
ผลิตภัณฑ์ที่เล่นเรื่อง การออกแบบ หรือ ดีไซน์  Design
อย่าง เสื้อผ้า สินค้าแฟชั่น หรือ...
สินค้าที่เอาเรื่องการออกแบบเข้าไปเป็นองค์ประกอบ
(เช่น มือถือ หรือ อุปกรณ์อิเล็คโทรนิกบางรุ่น เป็นต้น)
การทำให้วงจรชีวิต PLC สั้นลง ก็เพื่อ...
ดึงอารมณ์ของคนใช้ให้อยู่กับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง...
และ ยอมให้ “น้องใหม่(รุ่นดีไซน์ล่าสุด)” ได้เกิดในวงการ นั่นเอง

ส่วนในประเด็นที่หนึ่ง...
การทำให้ PLC “ยาวขึ้น”....
มักพบในผลิตภัณฑ์ที่มี “ต้นทุน” สูง
เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้การ “ลงทุน” ในงานวิจัยมาก
อย่าง ยา Medicine วัคซีน Vaccine เป็นต้น
พวกนี้ ทำขึ้นมาเพื่อหวังการทำธุรกิจแบบยาวๆ...
ขายได้ในปริมาณมากๆ (Volume สูง)
ดังนั้น...
จึงต้องมี “กระบวนการ” ในการ “ยืด” วงจรชีวิตให้ยาวนานที่สุด
ซึ่งส่วนมากจะทำกันในช่วงท้ายของระยะเติบโตเต็มที่ Maturity
(ปรกติ PLC มี 4 ระยะ ได้แก่...
เริ่มต้น Introduction à เติบโต Growth à โตเต็มที่ Maturity à ถดถอย Decline)

กระบวนการที่ว่านั้น...
คือ การทำนวัตกรรม Innovation นั่นเอง
หากใช้หลักการของนวัตกรรม ก็จะโตต่อไปได้ดีและนานพอ...
แต่หารใช้หลักการอื่น เช่น “ขอแค่ให้ใหม่ขึ้นก็พอ” ...
อันนี้ก็อาจจะไม่ได้ผล
เหตุผลก็เพราะ...ตัวผลิตภัณฑ์ที่ถูกจัดการนั้น “ไม่ตอบโจทย์”...
หรือ ไม่ได้ผลอย่างที่กล่าวอ้างนั่นเอง

หากเป็นคำพูดที่เกี่ยวข้องกับ “การตลาด” Marketing แล้ว...
คงจะคุ้นๆกับคำว่า...
กลยุทธ์ “ทะเลสีคราม” Blue Ocean Strategy
ก็คงเป็นหลักการคล้ายๆกับใช้หลักนวัตกรรม...
แต่รายละเอียดอาจจะมีมากกว่า
ลองศึกษารายละเอียดปลีกย่อยดูครับ

.............................
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด

อ๋อ ครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น