วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อะไร คือ “ตัวขับเคลื่อน” สำคัญของนวัตกรรม - Drivers of Innovation?

อะไร คือ “ตัวขับเคลื่อน” สำคัญของนวัตกรรม - Drivers of Innovation?

รายงานล่าสุดฉบับหนึ่งทางด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆ...
คือ รายงานที่สำรวจองค์การในมาเลเซีย Malaysia
Malaysia Innovation Climate Survey 2009
ซึ่งทำร่วมกับ Microsoft Innovation Centre
(เอ๊ะ...ทำไมที่ประเทศไทยไม่มี ?????)
ถึงแม้ไม่ได้ทำในประเทศไทยโดยตรง(ซึ่งจริงๆแล้วควรจะมี)
คิดว่า “ผล” ที่ออกมาน่าจะประยุกต์ใช้ได้บ้าง...
และเชื่อว่ามันใช้ได้จริงๆด้วย ปัจจัยที่ขับเคลื่อน หรือ Drivers ของนวัตกรรม...
จากรายงานนี้...
3 อับดับแรก ได้แก่...
ลูกค้า หรือ ผู้ใช้ Customers
เทคโนโลยี Technology
และ คู่แข่งขัน หรือ การแข่งขัน Competitors
จะว่าไปแล้ว...
ดูให้ดีอีกที...มันเป็น “ปัจจัยภายนอก” External Factors ทั้งสามประเด็น
กล่าวอย่างนี้...
ยังไงก็คงทิ้งประเด็นที่เป็นปัจจัยภายในไม่ได้อยู่ดี
โดยเฉพาะประเด็นทางด้าน “บุคลากร” ขององค์การ...
ที่หมายถึงทั้ง “ตัวผู้นำ” เอง และ “พนักงาน”
(ลองนึกถึง ในกรณีของ Google เป็นตัวอย่าง)

ในประเด็นของ “เทคโนโลยี” แล้วคงอธิบายได้ไม่ยากนัก
ประเด็นที่น่าสนใจกว่า คือ...
ประเด็นด้าน “ลูกค้า” และ “คู่แข่ง”

ในประเด็นของ “ลูกค้า” หรือ Customers นั้น...
มีข้อสรุปง่ายๆว่า...
มันเป็นเรื่องของ Market driven...
หรือ... การทำธุรกิจแบบ “มุ่งตลาด” นั่นเอง
ดังนั้น...จึงมีข้อเสนอว่า...
ในเชิงนโยบายหรือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม...
ต่อการสร้างนวัตกรรมนั้น...
ควร “กระตุ้น” ให้ผู้ใช้หรือลูกค้า...
มีความต้องการ Demand นวัตกรรมมากขึ้น...
และ มีความเชี่ยวชาญในการใช้นวัตกรรมมากขึ้นด้วย
(ในระดับชาติ ก็คงต้องเป็นรัฐบาลที่ต้องกำหนดนโยบายดังกล่าว)

ในประเด็นของ “คู่แข่ง” ในเกมส์การแข่งขันทางธุรกิจ
ข้อเสนอ คือ...
ต้องมีสภาพการแข่งขันที่มากพอ Strong Competition
ที่จะกระตุ้นให้แต่ละองค์การ “พยายาม” สร้างนวัตกรรม...
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับรายอื่นๆในธุรกิจ

จะว่าไปแล้ว...
ผลของรายงานนี้...
กำลังจะบอกว่า...
“ปัจจัยภานนอก” (โดยเฉพาะในสามประเด็นข้างต้น)
คือ “ตัวกำหนด” หรือ ตัวขับเคลื่อน...
ที่ไม่เพียงแต่เรื่องนวัตกรรมเท่านั้น...
แต่คงเป็นสิ่งที่สำคัญในการ “ขับเคลื่อน” ปัจจัยภายในขององค์การด้วยเช่นกัน
และดูเหมือนจะเป็น “องค์ประกอบร่วม” ที่สำคัญมากทีเดียว

.........................................
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ครับผม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น