วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ผู้นำแบบไหน ที่ดีกว่ากัน - Leadership style

ผู้นำแบบไหน ที่ดีกว่ากัน  - Leadership style 

เรื่องของผู้นำนี่...
จะว่าไปก็มีการพูดกันเยอะมาก...
เยอะขนาดที่ว่า...
ประเภทของผู้นำ เกิดใหม่ทุกปี
อย่าง Transformational Leader,
Collaborative leader, 
Innovative leader
...
...

มากมายจนไม่รู้ว่า...
ตอนเราขึ้นไปเป็นผู้นำองค์กรแล้ว...
จะเลือกเป็นแบบไหน
ว่าไปก็สำคัญ..
เพราะนั่นจะเป็นตัวกำหนด "ทิศทาง" ของธุรกิจ
เลยก็ว่าได้หากจะอ้างถึง...งานวิจัยในยุคปัจจุบัน
ก็คงต้องบอกว่า...
ลักษณะผู้นำนั้น... Leadership style
มีผลต่อองค์กรใน "ทุกด้าน" ทุกแผนก
ทั้งภายใน และ ภายนอก
ทั้งเรื่องของ "พนักงาน" ...
และ "ลูกค้า"

ดังนั้น ...
งานวิจัยใหม่ๆ
มักจะชี้ทิศทางไปที่...
ผู้นำต้องเปลี่ยนแปลง "ตัวเองก่อน"
ก่อนจะไปเปลี่ยนแปลงองค์กร

ต้องเลือกที่จะเปลี่ยนแปลง
จาก ควบคุมและสั่งการ "Control and Command"
ไปสู่...
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ "ใหม่"

"be Collaborative"
หรือ การสร้างความร่วมมือ...
ทั้งในและนอกองค์กร

"be Creative" 
หรือ การสร้างความคิดสร้างสรรค์
ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
 โดยเฉพาะใน "ตัวพนักงานเอง"
ซึ่งจะเกิดขึ้นได้...ผู้นำต้อง "สร้าง" บรรยากาศ
บรรยากาศที่ส่งผลให้พนักงานเกิดความคิดใหม่ๆ
ความคิดที่สร้างสรรค์

"be Co-creative" 
หรือการร่วมมือกับส่วนอื่นๆของสังคม
ที่มักเน้นกันบ่อยๆคือ...
การร่วมมือกับ "ลูกค้า"
ในการ "ร่วม" พัฒนาสินค้าหรือบริการ
เพื่อตอบสนองกลับเข้าสู่ตลาด

....
....

อื่นๆอีกมากมาย

จะเกิดได้ต้อง... "เริ่ม" จากผู้นำ
เป็นเบื้องต้น...
และสร้างการเคลื่อนไปสู่สิ่งใหม่ๆ
เพื่อการเติบโตของงค์กร
และแน่นอนว่า...
ดีที่สุดคือ...
องค์กรยั่งยืน

__________________
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ครับผมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น