วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คิดวิเคราะห์ และ คิดสร้างสรรค์ - Analytic & Creativity

คิดวิเคราะห์ และ คิดสร้างสรรค์ - Analytic & Creativity
 
มีทักษะ...หลายทักษะ...
ที่ "จำเป็น" ต่อการทำงานในปัจจุบัน

ทักษะหนึ่ง คือ...
การคิดวิเคราะห์...
นักวิเคราะห์มีความสำคัญต่อการ "บ่งชี้" ...
ชี้ถึงโอกาส หรือ อุปสรรค...
ชี้ถึง จุดอ่อน และ จุดแข็ง ขององค์กร...
ชี้ว่า...
เราจะมีประเด็นไหนบ้าง...
ที่ต้องใส่ใจ...
ต้องนำขึ้นมาวาง "บนโต๊ะ"...
เพื่อคิดต่อยอดต่อไป

อีกทักษะ คือ...
การคิดสร้างสรรค์...
องค์กรในปัจจุบัน...
จะต้องมีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในองค์กร...
อย่างสม่ำเสมอ...
ทำไม?...
ก็เพื่อการสร้างสิ่งใหม่ๆ หรือ...
 "นวัตกรรม" ...
ซึ่งนวัตกรรมนี่เอง...
ที่เป็น "หัวใจ" ของความสำเร็จ...
ในโลกธุรกิจในยุคนี้...
รวมถึงอนาคตเราจะเข้มแข็งได้อย่างไร...
เราจะแข่งขันกับคนอื่นๆได้อย่างไร...
เราจะอยู่รอดได้อย่างไร...
หากเราไม่มี "นวัตกรรม"

คำถามคือ...
องค์กรเรามีคนที่ใช้ทักษะสองอย่างนี้...
มากน้อยแค่ไหน...
หากมีน้อยเกินไป...
เราจะ "เพิ่ม" ทักษะเหล่านี้...
ให้เกิดกับพนักงานในปัจจุบัน...
อย่างไร...
???

แนวทาง หาคำตอบ...
ท่านจงใช้การคิดวิเคราะห์ และ คิดสร้างสรรค์...
ตอบคำถามข้างบนนี้.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น