วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

การประเมินผลด้วยสิ่งที่ไม่ใช่เกณฑ์ทางการเงิน หรือ Non-financial evaluation


การประเมินผลด้วยสิ่งที่ไม่ใช่เกณฑ์ทางการเงิน หรือ Non-financial evaluation

แน่นอนว่า...
การประเมินอะไรก็ตาม...ด้วย “ตัวเลข”
เช่น การประเมินด้วยรูปแบบทางการเงินในผลประกอบการ
ย่อมทำให้เกิดความชัดเจน...ง่ายที่จะเข้าใจ...
และสื่อสารกันได้ชัดเจนทั่วถึง (เข้าใจตรงกัน)แต่การใช้เพียงตัวเลขหรือตัวเงินอย่างเดียวคงไม่สมบูรณ์เท่าใดนัก
เพราะการประกอบธุรกิจหรือแม้แต่การทำงานอะไรก็ตาม
มันมีส่วนที่เรียกว่า “กระบวนการ” หรือ process
อยู่ในระหว่างกิจกรรมต่างๆ ก่อนจะถึงผลลัพธ์
หรือ...
มันมีส่วนที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขายไปถึงตัวลูกค้าโดยตรงอยู่ในระบบเสมอ
เช่น ฝ่ายทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ อื่นๆที่ออกแนวแบบนี้...
กลุ่มเหล่านี้ คงจะเอาตัวเงินมาวัดค่อนข้างยากสักหน่อย
หากจะมีการกำหนดให้มีการวัดหรือประเมินด้วยตัวเงินกับคนเหล่านี้...
ก็คงมีความรู้สึกตอบสนองในทางที่ไม่บวกนัก
การใช้การวัดด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงิน จึงถือว่าจำเป็น...

หากคนที่เคยจำความโด่งดังของเครื่องมือที่ชื่อ...
Balance Scorecard (BSC) ได้...
คงจำได้ว่า...
มีการเน้นในการใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลอยู่ 2 ด้านด้วยกัน
คือ...
ด้านการเงิน และ ด้านที่ไม่ใช่การเงิน
หากใครยังจำไม่ได้...ก็ลองศึกษารายละเอียดดู
จะได้แนวคิดที่ดีมากๆ...
และยังคงมีการใช้หรือประยุกต์ใช้ในลักษณะนี้อยู่ในปัจจุบัน

การประเมินในส่วนที่ไม่ใช่ตัวเงินนั้น...
ที่น่าสนใจและเท่าทันสถานการณ์ คือ...
การวัดที่ “นวัตกรรม” Innovation นั่นเอง
โดยมีการมองใน 2 มุม ....
ว่ากันง่ายๆก็คือ...
ทางด้านผลิตภัณฑ์ Product และ...
ทางด้านกระบวนการ Process
โดยด้านผลิตภัณฑ์ก็มักดูที่การออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด
การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด เป็นต้น
ส่วนด้านกระบวนการก็ คือ...
การวัดที่การใช้กระบวนการใหม่ๆในการผลิตสินค้าหรือบริการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพดีขึ้น...หรือ ลดขั้นตอนต่างๆ
โดยอาจจะวัดที่ “จำนวน” ของกระบวนการที่มีการปรับเปลี่ยนดังกล่าวว่า...
มีจำนวนเท่าใด เป็นต้น

.............................................................
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น