วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Entrepreneurship and Innovation การเป็นผู้ประกอบการ กับ นวัตกรรม และความสำเร็จ

Entrepreneurship and Innovation 
การเป็นผู้ประกอบการ กับ นวัตกรรม และความสำเร็จ

มีงานวิจัยระบุไว้ชัดเจนว่า...
การเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneurship)นั้น... ส่งผลต่อความสำเร็จ
และ... เช่นกัน...
นวัตกรรม ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลทำให้ธุรกิจ ประสบความสำเร็จ...

โดยทั่วไป...
คำว่า "นวัตกรรม" คงมีความคุ้นเคยกันมาก...
(แม้จะยังมีการใช้ที่ไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริงนักก็ตาม)
ซึ่งโดยส่วนมากแล้ว...
นวัตกรรม จะต้องเกี่ยวพันกับ "ความคิดสร้างสรรค์" ...
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง...
เหตุเพราะ นวัตกรรมนั้น...
...คือ "ความใหม่" ....
หากไม่มีความคิดสร้างสรรค์เข้ามาในกระบวนการ...
ความใหม่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร

ส่วนคำว่า.... "การเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneurship)" ...
หลายคนอาจจะไม่คุ้น...
หลายคน "เคย" ได้ยิน... แต่ยังไม่เข้าใจความหมาย...
อย่างน้อยก็คงเคยได้ยินคำว่า SME...
ซึ่งมาจาก "Small and Medium Entrepreneurs" นั่นเอง
แปลกันก็คงได้ว่า...
"ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม" ...
เรื่องนิยามและความหมายลึกๆ...คงหาอ่านได้ไม่ยาก
แต่สิ่งที่เป็นลักษณะของ "การเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneurship)" นั้น...
คงมีความสับสนพอสมควร

ที่อยากจะให้เป็นแนวทางของเรื่องนี้...
เอาเป็นว่า...
ใช้จากงานวิจัยน่าจะดีกว่า...
โดย "ลักษณะ" ของ การเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneurship)
มีด้วยกันหลักๆ 3 ประการ ได้แก่

1. Risk taking "กล้าเสี่ยง"
2. Proactiveness "มุ่งไปข้างหน้า ล่าความสำเร็จ"
3. Autonomy "เชื่อมั่น จัดการสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเอง" 

นี่คือบุคลิกของผู้ประกอบการ ที่จะทำให้เกิดความสำเร็จในธุรกิจได้
โดยลักษณะเหล่าเอง...
จะส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรม(Innovation)ด้วย

ดังนั้น ผู้ประกอบการ จึงมักนำเสนอ "สิ่งใหม่ๆ" ...
ออกสู่ตลาดเสมอ...
และแน่นอนด้วยความที่เป็น "รายกลางและรายย่อย" 
การมี "นวัตกรรม" ...
จำเป็นต่อความอยู่รอดและการแข่งขันกับรายอื่นๆ...
โดยเฉพาะรายใหญ่ ที่มี "กำลัง" มากกว่าหลายเท่าตัว

.................................................
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ครับผม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น