วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

จะเล็กจะใหญ่...ก็ควรไปด้วยกัน - "ทำสิ่งดีต่อโลก" Sustainability

จะเล็กจะใหญ่...ก็ควรไปด้วยกัน - "ทำสิ่งดีต่อโลก" Sustainability

บริษัทใหญ่ๆ...
โดยเฉพาะบริษัทมหาชน...
มักจะต้องทำรายงานทางด้าน Sustainability report...
อาจจะเรียกกันในชื่ออื่นๆได้หลายชื่อ...
แต่โดยนัยคือ...
รายงานที่กล่าวถึง "การพัฒนาที่ยั่งยืน" ที่องค์กรได้ปฏิบัติ...
เพื่อชุมชน...
สังคม...
ประเทศ...
หรือ สังคมโลก...หากจะว่าไปแล้ว...
โลกของเราในปัจจุบัน...
กำลังเผชิญปัญหามากมายหลายมุม...
ปัญหาที่กำลังกล่าวกันมาก ก็คือ...
ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม...
ที่มีเหตุมาจาก "ภาคธุรกิจ" ...
ที่มุ่งสร้างกำไรต่อองค์กร...โดยเพิกเฉยต่อผลกระทบ...
โดยเฉพาะผลกระทบต่อ "สภาพแวดล้อม"...
รวมถึง "ชุมชน" ที่บริษัทตั้งอยู่ใกล้ๆ

ประเด็นที่พูดกันมาก...
และเห็นจะเป็นประเด็นที่ปัจจุบัน...
ทุกคนให้ความตระหนัก ใส่ใจ และมุ่งแก้ไขมากที่สุด...
คือ "ภาวะโลกร้อน" Global warming นั่นเอง

ในอดีต...
เราอาจจะคิดว่า...
"มันก็แค่มลภาวะ" เรื่องธรรมดา...
การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง...มันก็ย่อมจะมีของเสียออกมาบ้าง....
"ธรรมดา" ...

ปัจจุบัน...
ใครพูดเช่นนี้...คงโดนมองแบบแปลกๆ...
ว่าไปอยู่ไหนมา...
ทั้งบ้านทั้งเมือง...เค้าคำนึงเรื่องนี้...
มันใหญ่มาก...
มากจนไม่แน่ใจว่า...ทุกประเทศจะรับมือกับผลกระทบจากโลกร้อน..
ได้กันมากน้อยแค่ไหน (???)

แต่อย่างน้อย...
"ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย" ...
บริษัทใหญ่ๆ...ก็มีความกระตือรือร้นมากขึ้น...
แน่นอนว่า...บางแห่ง...
อาจจะทำเรื่อง CSR กันมานานแล้ว...
โดยเฉพาะเรื่องของการ "บริจาค" ...
แต่ ณ ปัจจุบัน...เราจะเห็นการทำในเรื่องของ Sustainability มากขึ้น
ซึ่งก็คือการทำสิ่งที่ส่งผลดีที่กว้างมากขึ้น...
และ "ยาวนาน" มากขึ้น...
เช่น การส่งเสริมการปลูกผักออร์แกนิก...
ลดการใช้สารเคมี...
การส่งเสริมให้ใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น...
เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์...
...
... เป็นต้น

และล่าสุด...
แม้แต่ในงานวิจัยทางธุรกิจเอง...
ก็เริ่มทำวิจัย เพื่อกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ บริษัทขนาดเล็ก...
หรือ SMEs ...
เห็นความสำคัญของการทำเรื่อง "การพัฒนาอย่างยั่งยืน"...
SD หรือ Sustainable Development ...
เพราะแน่นอนว่า...
"ทุกบริษัท" ... ไม่ว่าขนาดจะเล็กหรือใหญ่...
จะเป็นบริษัทผู้ผลิต หรือ ภาคบริการ...
ทุกบริษัท คือ "ส่วนหนึ่ง" ของสังคมโลก...
เราต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในโลกใบนี้...
"ร่วมกัน" ...

... "ทำสิ่งดีต่อโลก" ของเรา...ร่วมกัน...
ตั้งแต่วันนี้...
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง "มีสุข" ...
และ "อย่างยั่งยืน".

............................................................
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ครับผม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น