วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

“การมอบหมายงาน” Delegation... ทักษะที่สำคัญของ “ผู้จัดการคนเก่ง”

“การมอบหมายงาน” Delegation... ทักษะที่สำคัญของ “ผู้จัดการคนเก่ง”

นอกจากการวางแผนกลยุทธ์...ที่จำเป็นต้องทำให้ดีและถูกต้องแล้วนั้น
การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก็เป็นเรื่องสำคัญ “ไม่แพ้กัน”
นั่นก็คือ Implementation

หากลงรายละเอียดในเรื่อง “การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์”
เรามักจะได้ยินคำว่า “มอบหมายงาน” หรือ Delegation
ระหว่าง “เจ้านาย” กับลูกน้อง

“เจ้านาย” ในที่นี้ หมายถึง “ผู้จัดการ” Manager เป็นสำคัญ
เพราะมีหน้าที่โดยตรงในการทำให้แผนกลยุทธ์สำเร็จตามเป้าหมาย
ซึ่งแน่นอนว่า เจ้านายคนเดียว คงทำเองได้ไม่สำเร็จ
การที่ต้องมอบหมายงานให้ลูกน้องไปทำจึง “จำเป็น” และ “ต้องทำให้ถูกต้อง”

ในทางปฏิบัติแล้ว...
เรามักได้ยินบ่อยๆว่า “ถูกโยนงาน” (งานถูกโยนมาให้ลูกน้อง)...
ซึ่งผมว่ามีทั้ง “จริงและไม่จริง”ลูกน้องก็มีหลายแบบ...ดังนั้น คงต้องดูในรายละเอียดว่า การมอบหมายงานดังกล่าว
มี “ขั้นตอน” ที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ (?) ... เป็นต้นสิ่งที่จะบอกได้ว่าเป็นการโยนงานใส่ลูกน้องจริงๆนั้น
จะต้องมีภาพของการขาดการตามงาน Follow หรือ การสอนงาน Coach ที่ดีพอเพราะว่ากันตามจริงแล้ว...
การมอบหมายงานนั้น...เจ้านายก็ยังต้องเป็นคน “รับผิดชอบงาน” ทั้งหมด
ยังมีอำนาจและหน้าที่ที่จะต้องทำงานให้ “สัมฤทธิ์ผล” Result-focus
ดังนั้น...เจ้านายต้องมีการตามงาน ควบคุมงาน สอนงาน ประชุมติดตามงานเป็นระยะๆ เป็นต้น

ซึ่งตรงประเด็นที่กล่าวมานั้น...
ต้องทำอย่างเหมาะสม...เพื่อไม่ให้เกิดภาพของการ “จับผิด” ในการตามงาน
(ซึ่งลูกน้องบางคน มักจะ “ดักคอ” เจ้านายไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว)
ว่ากันตามหลักการแล้ว...
การมอบหมายงานลักษณะนี้...ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเพื่อความสัมพันธ์
และ “ความเชื่อถือ” Trust ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องได้ด้วยเหมือนกัน

สิ่งหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการมอบหมายงาน คือ...
เจ้านาย หรือ ผู้จัดการ จะต้องมีสัดส่นของเวลาในการจัดการวางแผนงานและควบคุมงานมากขึ้น
และมากกว่าการทำงานด้วยตัวเองก็แน่นอนว่า...ท่านคือผู้จัดการ ไม่ใช่พนักงาน “กองหน้า” แบบเดิมแล้ว
ทักษะที่ต้องมีและใช้มากขึ้นก็คือ “ทักษะการบริหารจัดการบุคคล” นั่นเอง
ไม่ว่าจะเป็น...
การมอบหมายงาน และควบคุมงานให้สำเร็จ(ผ่านคนอื่นๆ)
การสอนงาน
การวางแผนงานและกลยุทธ์
การประชุมในระดับการจัดการองค์กร Management meeting
เป็นต้น

สุดท้าย ขอทิ้งประเด็นไว้ว่า...
อย่าสับสนระหว่าง “การมอบหมายงาน” Delegation
กับ “การมอบอำนาจ” Empowerment
เพราะสองเรื่องนี่ไม่เหมือนกัน

............................
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น