วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

ฝ่ายบุคคลที่สร้างความสำเร็จ...จะร่วมวางแผนในกลยุทธ์ตั้งแต่เริ่มต้น HRD


ฝ่ายบุคคลที่สร้างความสำเร็จ...จะร่วมวางแผนในกลยุทธ์ตั้งแต่เริ่มต้น HRD

ธุรกิจนั้น...
ขาดไม่ได้เลยก็คือ “ฝ่ายจัดการบุคคล”
หรือ ในสมัยใหม่ มักจะเรียกว่า “ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์” หรือ HR (Human Resource)

อันนี้ก็น่าสนใจว่า...
องค์กรบางองค์กร อาจมี “ฝ่ายบุคคล”...
แต่บางองค์กรจะมี “ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์”
ดูได้จาก “งานที่ทำ” หรือ ผลลัพธ์ของงานก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีว่า...
องค์กรนั้นๆ ควรตั้งชื่อฝ่ายนี้ว่าอย่างไร (?)ในการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้น...
ว่ากันตามจริงแล้ว...องค์กรต้องมีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์...
ที่ต้องมีบทบาทหน้าที่ในการ “ร่วมวางแผนกลยุทธ์” ตั้งแต่เริ่มต้น
เพราะว่าธุรกิจจะดำเนินงานไปอย่างราบรื่นจนถึงความสำเร็จได้นั้น...
ก็ขึ้นอยู่กับ “คนทำงาน” นั่นเอง...

แม้แผนกลยุทธ์ส่วนอื่นๆอาจดู “เข้าท่า” ...
แต่หากการวางแผนด้าน “กำลังคน” รวมถึงบทบาทหน้าที่งาน “ไม่เข่าท่า” แล้ว...
ก็คงต้องพยากรณ์กันได้เลยตั้งแต่ต้นว่า...

ไม่สำเร็จ หรือ ไม่ได้ตามเป้าหมายดั่งที่วางแผนไว้

มีคำสองคำที่แตกต่างกัน คือ...
HRM หรือ Human Resource Management
และ...
HRD หรือ Human Resource Development
ดูว่าคำแปลก็คงพอรู้ว่า “น้ำหนัก” ของงานจะแตกต่างกัน

HRD ก็จะต้องทำงานเชิงรุก (Proactive) มากกว่า...
ซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาข้างต้น นั่นคือ...ต้องเข้าไปมีส่วนในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ “ตั้งแต่ต้นทาง”


ส่วน HRM ก็น้ำหนักของงานก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบธุรกิจ...
ในการจัดการบริหารคนในองค์กร เช่น...
การรับคนเข้าทำงาน Interview
การดูแลในส่วนรายละเอียดของงานแต่ละงาน JD
การจัดการด้านเงินเดือน
เป็นต้น

..............
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น