วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การสอน หรือ Coaching ในวิถีพุทธ


การสอน หรือ Coaching ในวิถีพุทธ

วันก่อน...
ได้ฟังเทศน์ธรรมะ(ทางวิทยุ)จากท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ...
โดนใจมากๆ...
และสิ่งที่ได้ฟังนั้นเกี่ยวเนื่องกับบทความที่แล้ว...
ที่เกี่ยวกับการโค้ช Coaching หรือ...จะเรียกว่า “การสอน” ก็น่าจะพอได้

หลักใหญ่ใจความสำคัญของการเทศน์ครั้งนี้...
การสอน หรือ Coaching ในวิถีพุทธ
มุ่งไปที่ตัว “ผู้สอน” หรือ ผู้ที่คิดจะสอนคนอื่น
โดยมีหลักอยู่ 3 ประการ ได้แก่...

      1. สอนอย่างน่าอัศจรรย์
 2. สอนอย่างมีเหตุผล
 3. สอนอย่างมีปาฏิหาริย์แน่นอนครับว่า...
ฟังครั้งแรกคงจะงงๆ...
และอาจพาลคิดว่าท่านอาจารย์เอาเรื่อง “ปาฏิหาริย์” มาเล่นกับคนฟัง

จริงๆแล้วคงต้องบอกว่า “ไม่ใช่อย่างที่คิด” ...
เพราะเมื่อได้ฟังรายละเอียดและการขยายความหมายแล้ว...
จะรู้ว่า...
เป็นหลักที่สำคัญมากๆใน “การสอน” ...
ซึ่งสามารถไปประยุกต์ใช้ในงานการต่างๆได้...
และแน่นอนว่า...รวมถึงการโค้ช Coaching

·       สอนอย่างน่าอัศจรรย์
หลักข้อแรกนี้หมายถึง...
การสอนนั้น ต้องเริ่มด้วย “ความน่าสนใจ” หรือ “ชวนให้ติดตาม” ...
หรือ หมายถึง “เรื่องต้องใหม่” เป็นต้น
เป็นหลักที่รู้ๆกันอยู่ว่า...
การมีปฏิสัมพันธ์กันคนอื่นๆนั้น...การเริ่มด้วยความน่าสนใจ เป็นเรื่องที่ต้องทำ หรือ แม้แต่ต้องเตรียมตัวมาอย่างดีเพียงพอนั่นเอง

·       สอนอย่างมีเหตุผล
หลักข้อนี้ก็คงเข้าใจได้ไม่ยากอะไร...
หมายถึง สิ่งที่จะนำมาสอนนั้น ต้องมีเหตุมีผล มีความสัมพันธ์กัน
หรือ สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเหตุเป็นผล หรือ เป็นจริง นั่นเอง
จริงๆแล้ว...ข้อนี้เป็นหลักการของ “พุทธ” ที่ชัดเจนมาก
เพราะศาสนาพุทธสอนให้พิสูจน์ความเป็นเหตุเป็นผล...
ไม่ใช่ความเชื่อง่ายๆ หรือ เชื่อ/ศรัทธาอย่างงมงาย

·       สอนอย่างมีปาฏิหาริย์
หลักข้อนี้ ให้ความหมายสื่อไปที่ “ความเป็นไปได้ของเรื่องที่จะสอน” ...
หรือ หมายรวมถึง สิ่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
ส่วนมาก...พวกเราเห็นคำ “ปาฏิหาริย์” นี้แล้ว...
มักคิดเลยเถิดไปถึง “ความเหนือจริง” ...
ซึ่งคำ “ปาฏิหาริย์”  ในที่นี้น่าจะเป็นความหมายที่มีนัยไปตามหลักพุทธที่มุ่งเรื่อง “ความเป็นไปได้” มากกว่าที่จะมุ่งให้ผู้สอนจะอวดอ้างสรรพคุณแบบ “เหนือจริง” ให้กับผู้เรียน

.............................................................
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น