วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ไม่ว่าจะเป้น Pepsi หรือ Coke ก็ล้วนใช้กลยุทธ์ Diversify


กลยุทธ์การเติบโต แบบ Product Diversification

พิจารณาจาก The Ansoff’s Matrix ซึ่งเริ่มใช้ครั้งแรกปี 1957 

โดยตีพิมพ์ใน Harvard Business Review

ประกอบไปด้วย 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่


๑)      Market Penetration – 
          หมายถึง ทิศทางที่บริษัทต้องการจะเติบโตในตลาดเดิมและผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้ว 
          ซึ่งมักจะเน้นในการเพิ่ม increase market share

๒)      Market Development – 
          หมายถึง ทิศทางที่บริษัทต้องการที่จะเติบโต 
          โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม ในตลาดใหม่ๆ (new market segments)

๓)      Product Development – 
          หมายถึง ทิศทางที่บริษัทพยายามที่จะเติบโตในตลาดเดิม 
           โดยใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (New products)

๔)      Diversification  
          หมายถึง ทิศทางที่บริษัทต้องการจะเติบโตในตลาดใหม่ๆ(new market segments
          และโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
              ซึ่งส่วนนี้มักใช้ในกรณีที่บริษัทมี products ที่อยู่ในระยะอิ่มตัว(Maturity
              แล้วต้องการทำตลาดในกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยสนใจหรือตลาดใหม่ๆที่มีศักยภาพ 
              แต่การเลือกทิศทางนี้ ก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูง
              และต้องลงทุนมากกว่า 
              รวมถึงต้องมีการพัฒนาทักษะ/ความสามารถเพิ่มเติม
              เพื่อทำให้เกิดความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

 จากกรณี Cola wars
จะเห็นว่าทั้ง Pepsi และ Coke (โดยเฉพาะ Pepsi
ได้พยายามใช้กลยุทธ์ Diversification 
เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตได้มากขึ้น 
เพียงแต่ Pepsi มีการใช้กลยุทธ์นี้มากกว่าและชัดเจน 
ส่วน Coke มุ่งที่จะทำการ Focus ในกลุ่มธุรกิจหลัก คือ... 
Carbonated Soft drink มากกว่า 
ซึ่งนั่นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ Pepsi มีรายได้มากกว่าในช่วงปี 2001 เป็นต้นมา...............
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ครับผม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น