วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ทำไมต้องคนรุ่นใหม่ และ ลาตินอเมริกา - Coke vs. Pepsiจากกรณีสงครามน้ำดำ - Cola wars

 การที่ Pepsi และ Coke มุ่งในการเติบโตของธุรกิจ ไปที่ Segment ที่อายุ 20-40 ปี 
และเน้นในเรื่อง Healthy lifestyle นั้น 
ก็เป็นการทำ Segmentation ที่หวังจะเพิ่มยอดขายและโตในกลุ่มประชากรนี้ 

และที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ Segment นี้มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในโลก 
โดยเฉพาะใน Brazil ถือว่า จำนวนวัยรุ่นมีอัตราการโตเร็วที่สุดในโลก

ซึ่งตรงนี้ถือว่า...
ใช้หลักการ Segment size และ Segment growth rate 
ในการประเมิน Segmentation evaluation criteriaและการที่ทั้ง Pepsi และ Coke มุ่งไปที่ Latin America นั้น 
เหตุผลหนึ่งก็เกี่ยวกับสภาพพื้นที่ของแถบนั้นนั่นเอง
เพราะ... 
ที่นั่น...มีอากาศร้อน 

ซึ่งการทำการ promotion และ Sales ในเรื่อง Cola soft drink จึงเหมาะสม
ที่จะเลือกพื้นที่ Latin America เป็น segment(Geographic) ทางการตลาด International market
....

Segmentation  Concept/practice

กลยุทธ์หรือหลักการหนึ่งที่การตลาดจะต้องเข้าใจและปฏิบัติ คือ...
STP หรือ Segmentation – Targeting – Positioning 
โดยต้องเริ่มที่จุดสำคัญที่สุดคือ การแบ่งส่วนทางการตลาด (Segmentation)

การทำ Segmentation ก็เพื่อแบ่งตลาด(กลุ่มประชากร) ออกตามสิ่งที่คล้ายคลึงกัน(โดยเฉพาะ Common Needs) เป็นกลุ่มๆ (Segments
แล้วเลือกกลุ่มเป้าหมาย(Targets)ที่จะทำการตลาดจำเพาะ(Positioning)

ประโยชน์จากการทำ Segmentation ก็เช่น... 
การเข้าใจตลาด 
การค้นหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
การหาโอกาสทางการตลาด(Gap
การตัดสินใจในการใช้จ่าย(เช่น จะออกแบบสื่ออย่างไร?) 
...เป็นต้น

สามารถใช้หลักเกณฑ์ในการทำ Segmentation ได้หลายอย่าง เช่น... 
ใช้พื้นที่ในการแบ่ง(Geographic)  
ใช้ Demographic(เช่น เพศ อายุ รายได้ การศึกษา เป็นต้น) 
ใช้ประเด้นทางด้านจิตวิทยา 
ใช้มุมมองทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
หรือ ประโยชน์ที่จะได้จากผลิตภัณฑ์ 
...เป็นต้น

.................
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ครับผม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น