วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย คือ “หัวใจ” ของการตลาด - Marketing and Perception


การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย คือ “หัวใจ” ของการตลาด - Marketing and Perception

จะว่าไปแล้ว...
การตลาด Marketing นั้น มีบทบาทสำคัญในองค์การปัจจุบันค่อนข้างชัดเจน
และ ในองค์การสมัยใหม่ ก็ใช้การตลาด เป็น “ศูนย์กลาง” หรือ “ตัวเชื่อม” ของการทำงาน
เปรียบเหมือน ระบบไหลเวียนเลือด ที่คอยวิ่งไปสู่ทุกๆเซลล์ของร่างกาย
เรื่องนี้...จริงๆแล้วก็มีมานานพอควร...
ฝรั่งเรียกว่า Total Integrated Marketing
ใช้การตลาดเป็น “ตัวประสาน” ทุกส่วนขององค์การ

มองลึกเข้าไปถึงว่า...
“อะไร” คือ หัวใจของการทำการตลาด(?)
อย่างที่ว่าไว้...เพราะการตลาดนั้น เกี่ยวข้องกับทุกส่วนขององค์การ
หัวใจของการตลาด...
จึงต้องดูไปที่ “จุดตั้งต้น” หรือ “โจทย์” ของการทำงานหลายคนอาจจะตอบว่า 4Ps (Product, Price, Place, Promotion)
ซึ่งจะว่าไปก็น่าจะถูกต้อง...
แต่อยากให้มองลึกลงไปอีกหน่อย...
ก็จะเห็นความสัมพันธ์ของ 4Ps กับ “ลูกค้า” Customer (ให้กว้างกว่านี้ก็ต้องใช้คำว่า “เป้าหมาย” Target)...
ดังนั้น “ลูกค้า หรือ กลุ่มเป้าหมาย” จึงน่าจะเป็นหัวใจของการทำการตลาดมากกว่า

เอาให้ลึกจริงๆ..ก็คงต้องบอกว่าเป็น...
“วิธีคิด” หรือ “ทัศนคติ” และ “การรับรู้” Perception ของลูกค้า
ตัวที่เล่นกันได้มาก(ในงานการตลาด) คงเป็น “การรับรู้” Perception ของลูกค้า
องค์การ(หรือมองมุมแคบก็เป็นการตลาด) ต้องจัดการ/บริหาร “การรับรู้” ตัวนี้ให้ได้
นั่นคือ...
การรับรู้ต่อ 4Ps นั่นเอง

ตัวอย่างเช่น...
Product ตัวนี้ดีสุดยอด มีนวัตกรรมที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มาก!
Price ที่สูงของผลิตภัณฑ์ แสดงว่า สินค้านี้เกรดดีกว่าแน่!

หลายๆครั้ง...เราจะพบว่า...ตัว Product นั้นดีเลิศ ประเสริฐศรี...
แต่ทำไมขายไม่ออก...
หลายครั้ง...เราพบว่า...ลดราคาแบบสุดๆ (ทุนก็ยังไม่ได้แล้ว)...
แต่ทำไมขายไม่ได้...

คงต้องย้อนกลับมามองเรื่อง “การรับรู้” ของกลุ่มเป้าหมายกันใหม่...
ว่าเราหรือองค์การ ได้ “สร้างภาพในใจ” ของกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นลูกค้าได้ดีพอแล้วหรือยัง(?)

การตลาด...จึงแข่งกันที่ “การรับรู้” Perception...
มากกว่าที่จะแข่งเรื่อง Product หรือ อะไรอื่นๆ

..............................................................
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น