วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

จุดแข็งหรือความสามารถหลัก...เอาให้แน่! - Strength vs Core Competency


จุดแข็งหรือความสามารถหลัก...เอาให้แน่! - Strength vs Core Competency

วันนี้ไปเจอทีเด็ดจาก ทีมสร้างนวัตกรรมเป็นแกนหลัก(ขององค์กร)...
2 ท่าน คือ Peter Skarzynski และ Rowan Gibson
ประเด็นนี้ผมว่าหลายคนก็ยังไม่ทราบ...
“จุดแข็ง(Strength) อาจจะดูมีมากมาย...
แต่มันอาจจะไม่ใช่ความสามารถหลัก(Core Competency)ก็ได้”
เรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก...
โดยเฉพาะในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ หรือ ในการที่ต้องวิเคราะห์ SWOT
เพราะเห็นบางคนก็มักจะให้คำตอบเป็น “จุดแข็ง” เสียมากกว่า เมื่อถูกถามในเรื่อง “ความสามารถหลัก” หรือ Core competencyขอเริ่มอย่างนี้ว่า...
คำว่า Core competency นี้ จะใช้คำไทยว่า “ความสามารถหลัก”...
จะได้เข้าใจตรงกัน...
เพราะบางคนอาจจะไปเล่นที่คำมากกว่าเนื้อหาว่า...น่าจะใช้คำว่า “สมรรถนะหลัก”
หรือ อะไรก็ตาม...
เอาว่าตรงนี้ขอสื่อกันด้วยคำไทย “ความสามารถหลัก” อย่างข้างบน

เวลาเราวิเคราะห์จุดแข็ง...
เราอาจจะเขียนออกมาได้มากมาย (เช่น วิเคราะห์จุดแข็งขององค์กร เป็นต้น)
แต่พอจะให้เขียนเรื่อง “ความสามารถหลัก” หรือ Core competency แล้ว
อาจจะสับสนกับเรื่องจุดแข็ง
2 ท่านที่ทำงานด้านนี้ ได้ให้มุมมองที่ชัดเจนอย่างดีเยี่ยมว่า...
หากจะบอกว่าเป็น “ความสามารถหลัก” หรือ Core competency นั้น
จะต้องประกอบไปด้วย 5 ประการนี้ (โดยเฉพาะ 3 ประการแรกนั้นต้องใช่จริงๆ)
1.    สิ่งนั้นต้อง สร้างคุณค่าให้เกิดกับลูกค้า (Value)
2.    สิ่งนั้นต้อง โดดเด่น ไม่เหมือนใคร หรือ อย่างน้อยต้องหาได้ยาก (Unique)
3.    สิ่งนั้นต้อง ทำประโยชน์ได้กับองค์กรเราเท่านั้น ในช่วงเวลาหนึ่ง(ที่นานพอ) (Sustainable)
4.    สิ่งนั้นต้อง สำคัญต่อตำแหน่งในปัจจุบัน(Positioning)ขององค์กร
5.    สิ่งนั้นต้อง สามารถขยายไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ ตลาดใหม่ หรือ ธุรกิจใหม่ได้ (New)
อย่างที่กล่าวไว้...
3 สิ่งแรกนั้นสำคัญมาก และมักจะเป็นเรื่องที่เราเข้าใจผิดหรือมองข้ามลักษณะที่สำคัญนี้ไป
และ 3 สิ่งนี้เองที่จะส่งผลต่อการคงอยู่ขององค์กรไปช่วงเวลานานช่วงหนึ่ง หรือ เรียกว่า Sustainability

ข้อสังเกตเพิ่มเติมที่น่าสนใจ คือ...
คู่แข่งไม่สามารถทำเลียนแบบ (copy) ได้อย่างง่ายๆ
แค่เพียง “ซื้อตัวพนักงาน” ขององค์กรไป แล้วทำให้คู่แข่งสร้าง “สิ่งนี้” ได้เหมือนกัน
อย่างนี้คงต้องพิจารณาว่า “ไม่ใช่” ความสามารถหลักขององค์กรแล้วล่ะครับท่าน

และสุดท้ายที่อยากจะทิ้งประเด็นไว้คือ...
คงไม่ต้องไปกังวลว่าจะหา “ความสามารถหลัก” หรือ Core competency นี้มาเยอะๆได้อย่างไร
เพราะ 2 ท่านได้สรุปไว้ว่า...
องค์กรหนึ่งๆนั้น มี “ความสามารถหลัก” หรือ Core competency เพียง 1-2 ข้อก็เก่งแล้วล่ะครับ
เพราะประเด็นสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่มีมากมีน้อย...
ประเด็นสำคัญที่ต้องคิด(และทำให้ชัดเจน)คือ...
องค์กรมี “ความสามารถหลัก” หรือ Core competency (จริงๆ) อยู่บ้างหรือไม่...
ต่างหากล่ะท่าน

.....................................................................
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น