วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

“ทำให้ง่าย” Simplicity – ไม่ง่ายเลยที่จะทำ (แต่ต้องทำ)


“ทำให้ง่าย” Simplicity – ไม่ง่ายเลยที่จะทำ (แต่ต้องทำ)

หนังสือชื่อ Sun Tzu – Strategies for Marketing
“กลยุทธ์ซุนวู” ภาษาอังกฤษเล่มนี้...
แต่งโดย Gerald A. Michaelson และ Steven W. Michaelson
ครั้งก่อนเขียน กลยุทธ์ที่ 1
ครั้งนี้ขอเขียนในกลยุทธ์ที่ 12 ... กลยุทธ์สุดท้ายเลย...
อาจารย์ทั้งสองท่านวางโครงไว้ดี...
หลักข้อแรกเริ่มที่ลูกค้า...
ส่วนข้อสุดท้าย...จบแบบขมวดเรื่องราว...
ในกลยุทธ์ที่เรียกว่า Simplicity หรือ “ทำให้ง่าย(เข้าไว้)”ฟังดูง่าย...พูดง่าย แต่ “ทำยาก”....
“ในการรบ...ทุกสิ่งดูเหมือนง่าย...
แต่ความง่ายอย่างนั้น เกิดมาจากความยากที่จะทำให้มันง่ายนั่นเอง”
‘Simplest thing is very difficult’
หากว่ากันตรงนี้ก็คงหมายถึง...
เวลาที่องค์กรจะสร้างกลยุทธ์อะไรสักอย่าง...
คงไม่ใช่ว่าสักแต่ทำให้มันเสร็จ...
คงต้องมองให้ตลอดทางหรือมองให้ขาดว่า...
เมื่อแผนเสร็จ...ตอนที่สั่งการให้คนเอาไปทำนั้น...มันต้องเป็นอะไรที่ง่ายที่สุด...
ง่ายต่อ “การทำความเข้าใจ”...
ง่ายต่อ “การวางกำลังคนในการปฏิบัติ”...
ง่ายต่อ “การปฏิบัติจริง”...
และ ง่ายต่อ “การสร้างให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผน”

ตัวอย่าง เช่น...
บริษัท Procter & Gamble (P&G) นั่น...
สอนให้พนักงานนำเสนอแผนเพียง “หนึ่งหน้ากระดาษ” Single page plan
ดังนั้น...
คนทำแผน ต้องเข้าใจสิ่งที่จะทำอย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจน
อ่านขาด เห็นทั้งกระดาน ...
จึงจะสามารถ เขียนออกมาเพียง “แผนหนึ่งหน้า”
สิ่งนี้สะท้อนให้รู้ว่า...
คนที่เก่ง(ทำ Simplicity) จะต้องรอบคอบ หาข้อมูล รู้ตลาด รู้คู่แข่ง รวมทั้งรู้ตัวเอง(องค์กร)...
เป็นอย่างดี

สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจไว้อีกอย่าง คือ...
แม้แต่แผนที่ง่ายที่สุด...ก็ยังมีอุปสรรคในการดำเนินตามแผน
‘Even the simplest plans are difficult to execute.’
เหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งคงเป็น...
การที่ต้องทำงานร่วมกันหลายคน...
ต้องมีสายการบังคับบัญชา...ซึ่งอาจจะมีหลายสาย
ดังนั้น การประสานงานจึงเป็นหัวใจของการดำเนินการตามแผนให้ประสบผล
สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญเริ่มต้นที่ต้องทำ คือ...
“การสื่อสาร” หรือ Communication
ต้องสั้น ง่าย ตรงประเด็น เห็นภาพชัดเจน
บนพื้นฐานของ “วินัย” ในการปฏิบัตินั่นเอง

……………………………………..
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น