วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

“กฎทอง” ในการสร้างนวัตกรรม ตอนที่ 1 - The Golden Rules of Innovation - #1


“กฎทอง” ในการสร้างนวัตกรรม ตอนที่ 1 - The Golden Rules of Innovation - #1

นวัตกรรมเป็น “กระบวนการ” ที่จำเป็นมากในธุรกิจปัจจุบัน
เพิ่มได้นั่งคุยกับนักสร้างกลยุทธ์ท่านหนึ่งของไทย พบว่า...
ธุรกิจไทยส่วนใหญ่ ทำได้เพียง “นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์” หรือ product innovation
ไม่ค่อยได้มุ่งทำเรื่อง process innovation หรือ “นวัตกรรมด้านกระบวนการ” เท่าใดนัก

จริงๆแล้ว ...
นวัตกรรม ยังมีอีกหลายรูปแบบ...
ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมด้านแผนธุรกิจ... Business innovation
นวัตกรรมด้านกลยุทธ์... Strategy innovation
นวัตกรรมด้านการบริการ... Service innovation
นวัตกรรมด้านการออกแบบ... Design innovation
นวัตกรรมด้านการสร้างแบรนด์... Branding innovation
เป็นต้นประเด็นที่สำคัญกว่าเรื่องประเภทของนวัตกรรม ก็คือ...
มันสร้างอย่างไร?...
เอาง่ายๆก็คือ...มี 2 ขั้นตอน ได้แก่
กระบวนการแยกออก หรือ Divergence
และ กระบวนการรวมตัวเข้าใหม่ หรือ Convergence
ไม่รู้ว่า กล่าวอย่างนี้แล้วจะโดนว่า...
“พี่...พูดน่ะมันง่าย..ทำสิ..มันยากนา..”
ก็ถูก...
แต่ก็ต้องรู้จักกรอบการทำเป็น “กรอบการคิด” ด้วย...
จึงจะ “เดินได้เร็วและถูกทาง”

มีแนวคิดจาก Alen West ซึ่งกล่าวถึงเรื่องนวัตกรรม และ การสร้างนวัตกรรมไว้น่าสนใจ
อย่างที่กล่าว...เรื่องสร้างนั้น สำคัญกว่า...
ครั้งนี้จึงนำเสนอ “วิธีการสร้างนวัตกรรม” หรือ “กฎทอง” ในการสร้างนวัตกรรม
ของ Alen West จำนวน 8 วิธี หรือ แนวทางของกรอบวิธีคิด ได้แก่
-Think Strategic
-Think Different
-Think Customer benefit
-Think Detail
-Think Internal
-Think Knowledge
-Think People
-Think Thin
น่าสนใจมากครับ...

ประเด็นที่ต้องใส่ใจคือ...
นวัตกรรม ไม่ใช่เรื่องทำง่ายๆ...ใครๆก็ทำได้...
แต่เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจสภาพการณ์ต่างๆทั้งภายนอกและภายใน...
รวมทั้ง ความสามารถขององค์กรที่จะ “ปรับ” กระบวนการให้เป็นนวัตกรรม
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ครั้งหน้าจะลงรายละเอียดแต่ละวิธีครับ...
ว่ามีมุมคิดอย่างไร

………………………………………
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น