วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

3 ส่วนสำคัญที่ “ต้องรู้” ในการสื่อสาร หรือ นำเสนอ Presentation

3 ส่วนสำคัญที่ “ต้องรู้” ในการสื่อสาร หรือ นำเสนอ Presentation


คงเคยได้ยินได้ฟังมาบ้าง
เกี่ยวกับการสื่อสารที่ดี หรือ การนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง


และคิดว่าท่านคงเคยคุ้นๆกับ 3 ส่วนสำคัญที่ต้องรู้...
ในการสื่อสารหรือนำเสนอให้เกิดผล/ประสิทธิผลมากที่สุด


ผมขอเรียกว่า 3 V ที่ “ต้องรู้” ของการสื่อสาร/นำเสนอให้สัมฤทธิ์
อันได้แก่...


1. Verbal
หมายถึง เรื่องราวที่เราอยากจะสื่อสารออกไป
หรือจะเรียกว่า “เนื้อหา” ของเรื่อง ก็ได้

2. Vocal
หมายถึง วิธีการที่เราพูดเรื่องราวนั้นๆออกไปสู่คนฟัง
เอาง่ายๆก็คือ “น้ำเสียง” ในระดับต่างๆที่เราใช้พูดนั่นเอง

3. Visual
หมายถึง “ตัวคุณเอง” นั่นเอง
ตรงนี้อาจครอบคลุมหลายส่วน
แต่ที่แน่ๆคือ “บุคลิกภาพ” ของคนพูด
ลักษณะท่าทางขณะการพูด
หรือให้ครอบคลุมมากขึ้น ก็คงรวมไปถึง...
สิ่งต่างๆที่คนฟัง “มองเห็น” นั่นเอง

ทั้ง 3 ส่วนนี้มีความสำคัญต่อการสื่อสารให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมาก
โดยการศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมต่อความสำเร็จในการศึกษานั้น
พบว่า...
แต่ละส่วนมีน้ำหนักที่ต้องให้ “ไม่เท่ากัน”


ส่วนของ “เรื่องราว” ให้น้ำหนักที่ 7% Verbal
ส่วนของ “น้ำเสียง/การพูด” ให้น้ำหนักที่ 38% Vocal


และส่วนที่สาม ซึ่งถือเป็นส่วนที่ให้น้ำหนักมากที่สุดถึง 55% คือ...
ส่วนของ “บุคลิกภาพ” และสิ่งที่คนฟังมองเห็นได้ Visual

ดังนั้น...ครั้งหน้าที่ท่านมีโอกาสสื่อสาร/นำเสนอ
ก็อย่าลืมให้น้ำหนักแต่ละส่วนอย่างเหมาะสมด้วยนะครับ

...
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น