วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เมื่อถึงจุด “อิ่มตัว” Product Maturity...ก็ถึงเวลา “พัฒนา” (อะไรบางอย่าง)

เมื่อถึงจุด “อิ่มตัว” Product Maturity...ก็ถึงเวลา “พัฒนา” (อะไรบางอย่าง)

ในเชิงการตลาดของทุกธุรกิจ
เรามักจะพูดกันถึง “วงจรผลิตภัณฑ์” PLC – Product Life Cycle
ซึ่งประกอบด้วย 4 ระยะด้วยกัน ได้แก่
ช่วงเริ่มต้น – ช่วงเติบโต – ช่วงอิ่มตัว และ ช่วงถดถอย(ลงต่ำ)

แต่ละช่วงระยะเวลาของวงจรผลิตภัณฑ์นั้น
มันมีกิจกรรมที่ต้องทำแตกต่างกันไป
และแน่นอนว่า...กระบวนการ “ใช้จ่ายเงิน” ก็ให้น้ำหนักในแต่ละกิจกรรม “มาก/น้อย” ต่างกัน

อีกประเด็นก็คือ...
นักการตลาดต้องทำงานในเรื่องสำคัญ หรือ เรื่องที่ต้องเน้นหนักพิเศษแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงระยะ
เช่น...
ช่วงเติบโต...กลยุทธ์ก็จะเน้นไปด้าน “ขยายตลาด” มากขึ้น
โดยอาจใช้วิธีปรับปรุงด้านผลิตภัณฑ์ หรือ อาจใช้การขยายตลาดใหม่ๆ ด้วยการเจาะตลาด เป็นต้น
ส่วนช่วงอิ่มตัว...ก็จะใช้กลยุทธ์ที่ต่างออกไป ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับ “การพัฒนา” มากกว่าเมื่อกล่าวถึง “การพัฒนา” ในช่วงของการอิ่มตัว
คงจะพอมีแนวทางในการพัฒนาอยู่ 3 ด้านด้วยกัน
ได้แก่...
1. พัฒนาตลาดใหม่ New Market Developing
โดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ...
การเจาะตลาดคู่แข่ง
หรืออีกวิธีคือ การเพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในมุมใหม่ๆร่วมด้วย

2. พัฒนาส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix
โดยวิธีนี้ คือ ใช้หลายๆประเด็นร่วมกัน เช่น...
การลดราคา ร่วมกับการเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธ์
หรือ การใช้งานบริการเข้ามาร่วมกับการทำส่งเสริมด้านการขาย Sales promotion

3. พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ Product Developing
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในช่วงอิ่มตัวนี้ แตกต่างจากช่วงเติบโต
เพราะช่วงนี้จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาที่สร้างความแตกต่างมากกว่าเดิม
เช่น การเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ Claim
การเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน ในรูปแบบใหม่ๆ
เป็นต้น

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในรูปแบบใดๆก็ตาม
เป้าประสงค์ของธุรกิจคือ...
การ “ยืดอายุ” ของช่วงการอิ่มตัวของผลิตภัณฑ์นี้...
ให้ “ยาวนาน” มากที่สุด
ไม่ให้มันไหลเข้าสู่ช่วงถดถอย หรือช่วงตกต่ำของสินค้านั่นเอง......
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น