วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การวิเคราะห์การแข่งขัน Competitive Analysis ของเราและคู่แข่ง ด้วย Model 3 ด้าน

การวิเคราะห์การแข่งขัน Competitive Analysis ของเราและคู่แข่ง

แน่นอนว่า...
การแข่งขันในตลาด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจชนิดใดก็ตาม
เราต้องวิเคราะห์การแข่งขัน
และการวิเคราะห์การแข่งขันนั้น มีหลายมิติที่ต้องวิเคราะห์อยู่เหมือนกัน
ต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก...
ต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน...
ต้องวิเคราะห์คู่แข่งขัน...
ต้องวิเคราะห์องค์กรเราเอง...ว่ามีความสามารถในการแข่งขันในระดับใด

ความสำคัญของการวิเคราะห์ ก็คือ...
เพื่อนำไปสู่ “การสร้างกลยุทธ์” หรือ เรียกง่ายๆว่า “แผนงาน” หรือ แผนธุรกิจ ขององค์กร
และเมื่อมีแผน...ก็มีโอกาสในความสำเร็จหรือ “ความได้เปรียบ” ในการแข่งขันนั่นเอง

การวิเคราะห์การแข่งขันเองก็สามารถใช้ได้หลายแนวทาง หรือ โมเดล Model
โมเดลหนึ่ง ที่อยากจะแนะนำให้องค์กรท่านลองใช้ดู คือ...
โมเดล Value Discipline Triad ของ Michael Treacy


โดยโมเดลนี้ มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม สามมุม
ประกอบด้วย 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่
1.   Product Leadership – PL
หมายถึง องค์กรที่มีความสามาถหลัก หรือ จุดเด่นในเรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์ Product ที่มีประสิทธิภาพสูง มีความทันสมัย หรือ สร้างผลิตภัณฑืที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน Product Differentiation
ที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ Apple

2.   Operation Excellence – OE
หมายถึง องค์กรที่เน้นในด้าน “ต้นทุนต่ำ” เพื่อการแข่งขันในตลาด โดยความสามารถหลักคือ การหากระบวนการหรือวัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่มีต้นทุนต่ำ แล้วออกจำหน่ายในราคาที่ถูก
เช่น พวกห้างที่ขายสินค้าสะดวกซื้อต่างๆ

3.   Customer Intimacy – CI
หมายถึง องค์กรที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า Customer focus and Response โดยมีความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อแก้ไขปัญหาลูกค้า หรือ ทำให้ลูกค้าพอใจแล้วเกิดความจงรักภักดีต่อสินค้าและองค์กร


จะว่าไปแล้ว...
หลังๆมานี่ แต่ละองค์กรก็พยายามสร้างตนเองให้เน้นไปที่ความต้องการของลูกค้ากันทั้งนั้น
ประเด็นคือว่า...
ใครที่สามารถตอบสนองลูกค้าได้จริง “ตามความรับรู้ของลูกค้า”
นี่ต่างหากที่จะเรียกว่าอยู่ในด้านที่ 3 หรือ CI


ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

1 ความคิดเห็น:

  1. บางแห่งก็อาจจะเป็น 2 ด้านก็ได้...
    และบางแห่งก็เป็น 3 ด้าน...

    ตอบลบ