วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

“การสร้างแบรนด์” Branding จำเป็นสำหรับ “สินค้าที่มีแบรนด์”

“การสร้างแบรนด์” Branding จำเป็นสำหรับ “สินค้าที่มีแบรนด์”

พูดถึงเรื่อง “การสร้างแบรนด์” หรือ Branding...
หลายคนอาจคิดว่า... “ทุกแบรนด์” ต้องสร้าง

ว่าไปแล้ว ก็ทำได้เหมือนที่คิดอย่างข้างบน... ทุกแบรนด์ทำได้
เพียงแต่...
“ความจำเป็น” ต่อ การสร้างแบรนด์ นั้น... “ใคร” จำเป็นต้องทำ ???

http://www.thaigetlink.com/ex/brand.jpg

เพื่อจะตอบคำถามนี้...
ก็ต้องทราบก่อนว่า...มีการแบ่ง “สินค้า” หรือ “องค์กร” ออกเป็นหลักๆ(ที่เกี่ยวกับแบรนด์)ได้อย่างไรบ้าง ?

มีผู้เชี่ยวชาญด้านี้ ทำการแบ่งกลุ่ม “สินค้า” หรือ “องค์กร” ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1.   Commodity
ว่าง่ายๆคือ กลุ่มนี้จะสร้างสินค้าที่ต้อง “ราคาถูกที่สุด” Lowest cost
ดังนั้น การสร้างแบรนด์ก็อาจจะไม่จำเป็น
การสร้างกลยุทธ์ในการทำธุรกิจก็อาจจะไม่จำเป็น
การทำการตลาดก็อาจจะไม่โดดเด่น
ซึ่งสัมพันธ์กับการทำวิจัยตลาด Market Research อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลมากนัก

2.   ‘-est’ Brands
กลุ่มนี้ก็เน้นความแตกต่าง แบบ “ต้องที่สุด” ขององค์กร หรือ สินค้า
เช่น เร็วที่สุด... ใหญ่ที่สุด...สะดวกที่สุด... เป็นต้น
ด้วย “ความเป็นที่สุด” เหล่านี้... องค์กรหรือสินค้าเอง ก็สร้างความแตกต่างให้ลูกค้าสนใจได้อย่างดี
ดังนั้น การสร้างแบรนด์อาจจะไม่จำเป็น
รวมไปถึงสิ่งอื่นๆที่คล้ายๆกับกลุ่มแรก (Commodity) ซึ่งอาจจะไม่จำเป็น
เพียงแต่ข้อที่น่าคิด คือ...
การเป็น “ที่สุด” เหล่านี้...มันไม่ยั่งยืนนานนัก
ก็ต้องหา “ที่สุด” ไปเรื่อยๆ หรือ ต้องเปลี่ยน “ตำแหน่ง” ของสินค้าหรือองค์กรใหม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหน...
ซึ่งอาจจะเดินเข้าสู่กลุ่มที่สาม (Value added) ในที่สุด

3.   Value added brands
องค์กรที่อยู่ในกลุ่มนี้ ถือว่ามีความซับซ้อนของการทำธุรกิจมากกว่าสองกลุ่มแรก
เพราะต้องคำนึงถึง “ความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึก” ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วย
ซึ่งนั่นหมายถึง...ต้องทำการวิจัยตลาด Market Research
และสร้างกลยุทธ์ต่างๆออกมา
รวมไปถึง “การสร้างแบรนด์” Branding ในที่สุด
การสร้างแบรนด์จึง “จำเป็น” สำหรับกลุ่มที่สามนี้มาก
และสิ่งที่สำคัญคือ...การค้นหา “กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย” หรือ การทำ Segmentation
เพื่อหาว่า...
“ใคร” (?) คือ...กลุ่มลูกค้าที่ “ซื้อแบรนด์”
ไม่ใช่เพียงหากลุ่มลูกค้าที่ “ซื้อสินค้า” เท่านั้น

จากการแบ่ง 3 กลุ่มดังกล่าวข้างต้นนั้น...
กลุ่มที่ “จำเป็น” ต่อการสร้างแบรนด์ คือ...
กลุ่ม “Value added brands” นั่นเอง

ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น