วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ปีหน้าฟ้าใหม่...ทำงานอย่างไรดี...ระหว่าง MBO (จัดการด้วยเป้าประสงค์) กับ Strategic Management (การใช้เชิงกลยุทธ์นำ)

ปีหน้าฟ้าใหม่...ทำงานอย่างไรดี...ระหว่าง MBO (จัดการด้วยเป้าประสงค์) กับ Strategic Management (การใช้เชิงกลยุทธ์นำ)

คิดว่าหลายองค์กรคงทำแผนงานของปีหน้าสำเร็จไปบ้างแล้ว...ไม่มากก็น้อย
ถือว่ากำลังจะเริ่มปีใหม่...ก็เลยคิดว่า “คนทำงาน” ควรนึกถึงเรื่องใดเป็น “อันดับแรก”
ผมว่า...คงหนีไม่พ้น “การตั้งเป้าหมาย” (ทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว) หรือ การปรับเปลี่ยนเป้าหมายระยะยาวให้สอดคล้องกับ “การเปลี่ยนแปลง” ในปัจจุบัน
แต่ที่น่าสนใจ (และใส่ใจ) คือ...
องค์กรที่เล่นเกมส์ธุรกิจแต่เพียงในระดับ “การจัดการให้สำเร็จตามเป้าหมายในระยะสั้น”
ซึ่งตรงนี้น่าจะไปสอดคล้องกับเรื่อง MBO (Managing By Objectives)
เรื่องนี้ถือกันว่า มุ่งไปทาง “เป้าหมายระยะสั้น” เป็นหลัก
http://zahrahussain92.files.wordpress.com/2011/04/planning.gif

ผมมักชอบเรียกองค์กร หรอ คนทำงาน ที่ทำงานแบบหวังความสำเร็จในระยะสั้นแบบนี้ว่า...
Sales-oriented คือ มุ่งขายให้ถึงเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก(โดยเฉพาะของตนเอง)
ส่วนองค์กรหรือคนทำงานที่มุ่งดำเนินกิจกรรมผ่าน “กิจกรรมทางการตลาด” นั้น
ผมมองว่า...องค์กรพยายามเดินเกมส์ไปแบบ Marketing-oriented
คือมุ่งให้เกิดความสำเร็จในระดับ “ลูกค้าเป้าหมาย” Customer driven เป็นอันดับแรก
ซึ่งประเด็นนี้แน่ชัดว่า หวังผลในระยะยาว
เมื่อกล่าวล่วงเข้าไปสู่เรื่อง “การตลาด” Marketing แล้ว ก็คงเป็นเรื่องที่ผูกเงื่อนปนไปกับเรื่อง “กลยุทธ์” Strategy นั่นเอง
อีกประเภทหนึ่งคือ “ลูกครึ่ง” ที่มีทั้งสองส่วน คือ การดำเนินกลยุทธ์ ควบคู่ไปกับ การหวังผลในการขายแบบระยะสั้น
ส่วนองค์กรไหน จะมีสัดส่วนเน้นไปด้านไหนนั้น...อันนี้ขึ้นอยู่กับ “คนในองค์กร” นั้นๆ
ตั้งแต่ CEO ลงมาถึงระดับ “กองหน้า” (พนักงานขาย)

ผมเชื่อว่า...
องค์กรที่เน้น “หวังผลระยะสั้นๆ” ด้วยความสำเร็จด้านการขาย เป็นหลักนั้น...
แต่ละปี “เหนื่อยแน่ๆ” ...
เพราะไม่มี “ผลลัพธ์แบบระยะยาว” รองรับจากการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ เช่น การทำการตลาด การทำเรื่องแบรนด์ Branding การวางแผนสร้างฐานลูกค้าแบบยั่งยืนในระยะยาว CRM เป็นต้น

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม...
ผมคิดว่า...ทั้งสองแบบนั้น “เสริมกัน” และ “สร้างความสัมพันธ์ที่ดี” ได้ คือ...
การทำ Strategic Management (การใช้เชิงกลยุทธ์นำ) และ การทำ MBO (จัดการด้วยเป้าประสงค์)
เพื่อประโยชน์ คือ...
·       การมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
·       การคาดหวังความสำเร็จได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
·       ธุรกิจมั่นใจมากขึ้นในเรื่องความมั่นคง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น