วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แนวคิด CEO ต่อเรื่อง "อวสาน salesman"

ช่วงกลางปีนี้ 2010 ...ผมได้มีโอกาสเตรียมการฝึกอบรมในหัวข้อที่ท้าทายมากๆ
คือ... "อวสานเซลล์แมน" Salesman
ให้กับองค์กรด้านการผลิตและขายแห่งหนึ่ง

ก็มีไอเดียหนึ่ง คือ...
สัมภาษณ์ CEO ดูซิว่า...หากต้องมีมุมคิดด้านนี้...
ท่านจะมีแนวคิดอย่างไร(?)

จึงได้มีโอกาสดีมากครั้งหนึ่ง ในการพูดคุย(ทางโทรศัพท์) กับ CEO หนุ่มไฟแรงท่านหนึ่ง
พอจะสรุปเป็น "กระบวนการจัดการ" องค์กรในส่วนของทีมงานขาย ดังนี้


http://www.selfishprogramming.com/wp-content/uploads/2009/07/personal-attitude.jpgจากคำพูดนี้ที่ว่า "อวสานเซลล์แมน" นั้น เป็นไปได้หรือไม่?
CEO ท่าน ตอบว่า...เป็นไปได้อย่างแน่นอน
หากเซลล์แมนทำตัวเหมือนๆกัน...ไม่แตกต่าง

ดังนั้น สิ่งที่จะทำให้เซลล์แมนอยู่ได้ ในอนาคต คือ...
๑. ต้องแตกต่าง
๒. ต้องดูแลลูกค้าอย่างดี อาจจะถึงขั้น เกินความคาดหวังของลูกค้า (Over expectation)

หากจะมองไปในอนาคตแล้ว...
Salesman ที่ดีและจะอยู่รอดได้..และเป็นที่ต้องการขององค์กร

จะต้องมี "คุณสมบัติ" Characters ดังต่อไปนี้

๑) ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องและดี Attitudes
    ได้แก่...การยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
      เซลล์แมนที่ดี ต้องเข้าใจสภาพองค์กรที่ต้องเปลี่ยนแปลง ต้องอยู่รอด ต้องเติบโต
        ซึ่งจะต้องไม่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง...และต้อง "ให้ความร่วมมือ"

      เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ต้องเกิดแน่นอน..และจะเกิดแบบรวดเร็วมากขึ้นด้วย

๒) ต้องมีความตั้งใจ มีความพยายาม
      อนาคต...องค์กรต้อง "จำกัด" ปริมาณคน หรือ แรงงาน
     องค์กรจะเล็กลง...แต่ประสิทธิภาพต้องสูงมากขึ้น
        เช่น ๒ คนในอนาคต จะต้องทำงานได้เท่ากับ 4 คนในปัจจุบัน เป็นต้น
      เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่อง "ต้นทุน" และ "ศักยภาพ"
    
๓) ต้องมีความซื่อสัตย์ และ ไว้วางใจได้
    ยกตัวอย่างง่ายๆแบบชัดๆคือ...
     เวลามอบหมายงานให้ไปแล้ว...เซลล์แมนที่ดีต้องสามารถทำงานได้เอง โดยไม่ต้องไปคอยติดตามหรือจี้งาน เพื่อให้สำเร็จ...
    คือ ไม่ต้องมีคนคอยไปตามดู ว่างานสำเร็จหรือไม่

๔) ต้องเป็นประเภทพวก Talent
  คือ ชอบงานที่ "ท้าทาย" หรือ ชอบลุยงานใหม่ๆได้
    ไม่ใช่จะขอทำแต่งานเดิมๆ งานง่ายๆ
    หากองค์กรต้องการเพิ่ม products ใหม่ๆเข้ามา...เซลล์แมนที่ดีต้องรับทำงานใหม่ๆ ไปหาตลาดใหม่ๆ
   เพื่อทำให้องค์กรเติบโต อยู่รอดได้

ทั้งหมดนี้ คือ ประเด็นหลักๆ ที่องค์กรต้องการจาก Salesman เพื่อทำให้องค์กรตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี และ เติบโตต่อเนื่องได้
แล้วจะส่งผลให้ เซลล์แมน "ไม่มีวันอวสาน"


ขอบคุณที่อ่านมาจนที่สุด

อ๋อ ครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น