วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

“รับปากแล้วต้องทำ” Commitment คือ สิ่งที่องค์กรหวังความสำเร็จ “ต้องการ”

“รับปากแล้วต้องทำ” Commitment คือ สิ่งที่องค์กรหวังความสำเร็จ “ต้องการ”

กลยุทธ์ที่ดี...จำเป็น
วิธีการปฏิบัติการที่ดี...จำเป็น
แต่แม้นว่าจะมี “กลยุทธ์” และ “วิธีการปฏิบัติการ” ดีขนาดไหนก็ตาม...
หากขาดเรื่อง Commitment ของผู้ปฏิบัติงาน หรือ “รับปากแล้วต้องทำ”...
ก็ไม่มีวันสำเร็จ
ดังนั้น...เวลาเราจะกล่าวถึงเรื่องการจัดการด้านกลยุทธ์ Strategic Management แล้ว
จำเป็นเหลือเกินที่จะต้อง “กำกับ” อีกส่วนร่วมเข้าไปด้วย...
นั่นคือ... “รับปากแล้วต้องทำ” หรือ Commitment ของคนทำงานนั่นเอง

http://propinoy.net/wp-content/uploads/2011/05/commitment.jpg?9d7bd4

เวลาที่นำกลยุทธ์ไปดำเนินการเพื่อหวังผลลัพธ์...
แล้วปรากฏว่า “ล้มเหลว” หรือ “ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง”...
สิ่งที่ต้องตรวจสอบ คือ เรื่อง “รับปากแล้วต้องทำ” หรือ Commitment
เรามักจะพบว่า...
ผู้ปฏิบัติงาน “ไม่มี” Commitment
หรือ “ไม่กล้า” Commitment
อันหลังนี่หนักกว่าเสียอีก...เพราะ “ล้มเหลวตั้งแต่ก่อนนำแผนไปทำ” เสียด้วยซ้ำ

วิธีการสร้าง Commitment หรือ “รับปากแล้วต้องทำ” ได้แก่
๑.    สร้างให้เกิดขึ้นจาก “ภายใน” หรือ “ความคิด” เป็นเบื้องต้น/เริ่มแรก
ทุกสิ่งต้องเริ่มจาก “ข้างในจิตใจ” หรือ “จากในออกนอก” จึงจะสร้างความมั่นคงได้ดี
ความคิดที่จะส่งต่อไปสู่ Commitment คือ...
-เราจะสำเร็จได้แน่
-เราจะสำเร็จไปพร้อมๆกัน - Teamwork
-ทุกสิ่งเป็นไปได้
-ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
-คนละไม้คนละมือ งานจะสำเร็จ
-ฯลฯ

๒.   ต้องทำให้ผู้ปฏิบัติงาน “เข้าใจ” ในกลยุทธ์ เพื่อสร้าง “ความมั่นใจ”
หากคนทำงานเข้าใจในเนื้อหาสาระของกลยุทธ์และแผนงานแล้ว
แน่นอนว่าจะสร้าง “ความมั่นใจ” ในความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น
ส่งผลให้คนๆนั้น กล้าหาญพอที่จะรับปาก หรือ มี Commitment กับการปฏิบัติงาน
ประเด็นนี้ อาจใช้ “เครื่องมือ” หลายๆชนิดเข้ามาช่วย
ตัวอย่างเช่น การทำการฝึกฝน การซ้อม หรือ Role play เป็นต้น

ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น