วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Engagement ทำไง ?

Engagement คำนี้ฮิตมากในปัจจุบัน...

ผมเองก็คิดว่าสำคัญมากๆเลย สำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานในปัจจุบัน...

โดยส่วนตัว คิดว่าคำนี้มาแทนที่คำว่า Talent ในช่วงก่อนหน้านี้...

เพราะเท่าที่ทราบ... ในเชิงการจัดการคนในองค์กร (HRM) ในอดีตที่ผ่านมา เรามักเน้นไปในเรื่องคนเก่ง หรือที่มักพูดกันติดปากว่า Talent นั้น... มักเกิดปัญหาในอีกซีกหนึ่ง...

คือ มุ่ง Talent มากไป คำถามตามมาว่า แล้วกลุ่ม Non-Talent ล่ะ...
เอาเขาไปไว้ตรงไหน...

การจัดการองค์กรจึงเริ่มมามองมุมที่ต่างออกไป...
คือ จัดการยังไงดี ที่จะเอาทุกคนให้อยู่(หมัด)...

ก็เลยต้องมาดูเรื่อง Engagement นี่ล่ะ...
น่าจะเป็นทางออก(ในตอนนี้)...

คำว่า Engagement นี่... แปลตรงตัวยากนะ...
มีความเห็นหลายแบบ...
แต่ที่ผมชอบคำแปล คือ... "ความรักและผูกพันกับองค์กร"... ดูกว้างและลึกซึ้งดี

คำถามต่อไปคือ... แล้วทำอย่างไร ?

เพราะ Engagement คือผลลัพธ์ที่ได้ออกมา... ไม่ใช่วิธีการทำ

อันนี้น่าคิดครับ...


สิ่งที่เป็นหลักหรือแนวทางได้คือ...

การนำเสนอผ่านทางหนังสือที่ชื่อว่า "The Carrot Principle"
ของ Adrian Gostick and Chester Eltonโดยการที่องค์กรจะมี Engagement ได้นั้น...
ต้องมีฐานเรื่อง ภาวะผู้นำที่ดี(Leadership)  และ การจัดการพื้นฐานที่ดี(Good Management)

โดยฐานที่ว่านี้ ประกอบไปด้วย 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

  1. การตั้งเป้าหมาย (Goal-setting)
  2. การสื่อสาร (Communication)
  3. ความเชื่อมั่น (Trust)
  4. ความรับผิดชอบ (Accountability) 

ผู้นำ หัวหน้างาน หรือ องค์กร ต้องมีฐานที่ดีทั้ง 4 ส่วน...

แล้วสนับสนุนด้วย "Recognition"
(การแสดงความขอบคุณ การเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำ และยอมรับนับถือในสิ่งที่ได้ทำไป)
ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นตัวเร่งความสำเร็จ(Accelerator)ขององค์กร

ทำให้พนักงานปลดปล่อยศักยภาพออกมาเป็นผลงานได้อย่างเต็มที่...
ช่วยให้องค์กรเกิดความรักและผูกพันของพนักงานทุกคน หรือ Engagement สูงขึ้น ชัดเจนขึ้น...

นำไปสู่... "องค์กรที่มีการจัดการที่เป็นเลิศ" ในที่สุด...

รายละเอียดสามารถอ่านได้เพิ่มเติมในเล่มครับ...

รับประกันว่า...
อ่านง่าย...
สนุก..จนวางไม่ลง...


ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด

อ๋อ ขอรับ !

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น