วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การวิเคราะห์นั้น สำคัญไฉน Strategic Analysis

การวิเคราะห์...

ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์อะไร...

"สำคัญมาก"

โดยเฉพาะในด้านการทำกลยุทธ์

เพราะหากวิเคราะห์ไม่ครอบคลุม... ก็จะได้กลยุทธ์ที่ไม่ดี (เท่าที่ควร)

ผมจึงถือว่า "การวิเคราะห์" เป็นเรื่องสำคัญที่สุด...


ในการวิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์นั้น...

เครื่องมือที่ทุกคนคุ้นเคยดี ก็คือ...

"SWOT" - Analysis tools

อันประกอบไปด้วย

การวิเคราะห์ภายนอกองค์กร(Extenal) ได้แก่
วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค(Opportunities and Threats)
ซึ่งตรงนี้มักจะมองในภาพรวมในอุตสาหกรรม

เช่น...
การเมืองนิ่ง
เศรษฐกิจดี
เทคโนโลยีเติบโต
คนสนใจเรื่องสุขภาพ
เป็นต้น...

อันนี้ ผมเขียนแบบย่อๆนะครับ
แต่จริงๆต้องรู้รายละเอียดลึกๆกว่านี้
และอาจต้องวิเคราะห์ว่าแต่ละตัวสัมพันธ์กันขนาดไหน...


การวิเคราะห์ภายในองค์กร(Internal) ได้แก่
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน(Strengths and Weakness)
ส่วนตรงนี้มักมองในตัวองค์กร และอาจจะคิดไปถึงคู่แข่งขันด้วย

เช่น...
ผลิตภัณฑ์มีจุดเด่น ไม่ซ้ำใคร
สร้างแบรนด์ได้ดี คนรู้จักทั่วไป
ทีมงาน/พนักงาน เก่ง มีทักษะในการทำงาน
มีเครื่องมือช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
เป็นต้น...

และอีกครั้ง...
อันนี้ ผมเขียนแบบย่อๆนะครับ
แต่จริงๆต้องรู้รายละเอียดลึกๆกว่านี้
และอาจต้องวิเคราะห์ว่าแต่ละตัวเปรียบเทียบกับคู่แข่งด้วย...


เครื่องมือ SWOT ตัวนี้... ผมชอบมากครับ...

ง่าย...
เร็ว...
ครอบคลุม(ระดับหนึ่งที่เอาไปทำงานต่อได้)...
และที่สำคัญมาก...
ทำ SWOT เสร็จแล้ว... สามารถต่อยอดในการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจได้เลย
Business Strategy

นั่นคือ การทำ "TOWS" - formulation tools

เราจะได้กลยุทธ๋มา 4 แบบ ได้แก่
  1. SO strategy
  2. WO strategy
  3. ST strategy
  4. WT strategy
ทำให้องค์กรสามารถเลือกกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมกับองค์กรได้เลย


คงคร่าวๆนะครับ...

เอาจริงๆ... อาจต้องทำสิ่งอื่นๆประกอบไปด้วย...

ยังมีเครื่องมืออื่นๆที่ช่วยวิเคราะห์เพิ่มเติม

เช่น Five Forces Model... Value Chain Model
เป็นต้น


ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด...

อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น