วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Presentation – นำเสนออย่าง “มืออาชีพ” สร้างความสำเร็จสมปรารถนา

Presentation – นำเสนออย่าง “มืออาชีพ” สร้างความสำเร็จสมปรารถนา

ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การนำเสนอ” หรือ Presentation นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง และ สำคัญในทุกๆเรื่องของชีวิต ไม่เพียงแค่ในชีวิตการทำงานเท่านั้น

ถือเป็น “ทักษะ” หรือ Skill ที่สำคัญมาก
และอย่างที่ว่าไปว่าเมื่อมันเป็น “ทักษะ” ก็แปลว่า “มันฝึกได้” เรียนรู้ให้เก่งได้

เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญของ กระบวนการ “สื่อสาร” ให้เกิดประสิทธิภาพ และ สร้างความสำเร็จในการสื่อสาร Communication

http://cdn.learners.in.th/assets/media/files/000/216/611/original_present.jpg?1285460429


โดยหลักการแล้ว การนำเสนอให้ประสบผลสำเร็จนั้น ประกอบไปด้วย 4 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่
1.   ความคาดหวัง
2.   การให้เกียรติ
3.   การมีส่วนร่วม
4.   การนำไปใช้ประโยชน์

·       ความคาดหวัง
ต้องรู้ว่า “ผู้ฟัง” มีความคาดหวังอะไรจากการนำเสนอของเรา
สิ่งที่ต้องทำคือ ทำให้ผู้ฟังรู้ว่า “จะคาดหวังอะไรได้” หรือ จะได้รู้อะไร จากการนำเสนอของเรา
ธรรมดา คนส่วนมากมักไม่ชอบ ความประหลาดใจ หรือ “เซอร์ไพส์”
การทำให้ผู้ฟังได้ค้นหา หรือ “ติดตาม” บ้างก็ถือเป็นการดี เป็นเทคนิคที่ดี แต่ “อย่าเยอะ” เกินไป จนผู้ฟังเลิกสนใจ อันนี้แนเรื่อง “ศิลปะ” ของผู้นำเสนอต้องต้องฝึกหรือเรียนรู้ว่าจะทำอย่างไร

·       การให้เกียรติ
ต้องนำเสนอในบรรยากาศที่ “ให้ความสนใจต่อตัวผู้ฟัง” รู้ว่ากำลังพูดอะไร กับใคร(ผู้ฟัง)
รู้ว่าผู้ฟังสนใจในเรื่องใด - “ต้องรู้จักผู้ฟัง”
หรือ เรื่องใดไม่ควรพูดกับผู้ฟังคนนี้/กลุ่มนี้
ต้องทำการนำเสนอให้เหมาะสมกับกลุ่มแต่ละกลุ่ม ซึ่งไม่เหมือนกัน

·       การมีส่วนร่วม
การให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก ต่อ ความสำเร็จของการนำเสนอ
เพราะเป็นการสื่อสารแบบสองทาง คือ ผู้ฟังสามารถตอบสนองการนำเสนอได้อย่างแน่ชัดมากขึ้น
เช่น เข้าใจ ไม่เข้าใจ ขอให้พูดใหม่อีกครั้ง หรืแม้แต่การเพิ่มข้อมูล(เช่นจากประสบการณ์ของผู้ฟัง) เพื่อให้การนำเสนอมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดูแล้วอาจจะรู้สึกยากในช่วงแรกๆ หรือ “มือใหม่”
แต่เรื่องเหล่านี้ฝึกกันได้
เช่น การใช้คำถาม การให้ผู้ฟังลองคิดหรือนึกภาพตามไป เป็นต้น

·       การนำไปใช้ประโยชน์
การนำเสนอที่ประสบความสำเร็จประเมินได้จากการที่ผู้ฟังสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการนำเสนอไปใช้ประโยชน์ได้

โดยสรุป คือ...
-การนำเสนอมีความ “สำคัญต่อทุกเรื่อง” ในชีวิตพวกเรา
-การนำเสนอคือส่วนหนึ่งของ “กระบวนการสื่อสาร”
-การนำเสนอ “ฝึกให้เก่งได้”

ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น