วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อะไรเป็น “ตัวบอก” ว่า เราอยู่ใน Red Ocean หรือ Blue Ocean

อะไรเป็น “ตัวบอก” ว่า เราอยู่ใน Red Ocean หรือ Blue Ocean

ครั้งก่อนๆคุยกันเรื่อง White Ocean strategy ไป
เลยนึกถึง Red Ocean และ Blue Ocean ขึ้นมาอีกครั้ง
ก็เลยอยากสรุปเป็นแนวทางให้ “ประเมิน” ว่า ตอนนี้องค์กรเราอยู่ในวันวนของ Ocean ตัวไหนกันแน่
และอาจจะเป็นประโยชน์ต่อไปว่า “แล้วอนาคต องค์กรอยากจะ Move ไปสู่น่านน้ำไหนกันแน่?

http://mariekb.files.wordpress.com/2011/07/red_blue_pill1.jpg

องค์กรอยู่ใน Red Ocean เมื่อ...
-เราพูดกันว่า ‘Customer is king!’
-เรามุ่งที่จะเพิ่ม “ส่วนแบ่งทางการตลาด” Market Sharing
-เรามุ่งที่จะเพิ่ม “จำนวนลูกค้า” Customer
-เรามุ่งที่จะเพิ่ม “กำไร” Profit
-เกิดการ “เลียนแบบ” หรือ “ตอบโต้กัน”
-เกิดการ “ตัดราคา” เพื่อสู้กัน เอาชนะกัน (Price War)

องค์กรอยู่ใน Blue Ocean เมื่อ...
-สร้าง “ตลาดใหม่” ขึ้นมา หรือ creating New Demand
          โดยสร้าง “ความแตกต่าง” ขึ้นมา ซึ่งเป็นประเด็น “คุณค่า” Value ต่อลูกค้า
-ไม่มุ่งไปสู่ “การแข่งขัน” หรือ ไม่ได้เอาการแข่งขัน “เป็นตัวตั้งโจทย์”
-ใช้หลัก “นวัตกรรม” นำทางองค์กร Innovation
          หลัก 4 ประการ Innovation ของ Blue Ocean ได้แก่
1.    Reduce ลดลง
2.    Eliminate กำจัด
3.    Raise เพิ่มขึ้น
4.    Create สร้างใหม่

ลองประเมินดูในองค์กรของท่านว่า เป็นด้านไหน...
และที่สำคัญที่สุดคือ...การนำหลักการหรือข้อมูลที่ได้มาต่อยอดว่า...
องค์กรจะกำหนด “ทิศทางอนาคต” ต่อไปอย่างไร

ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น