วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การใช้ประโยชน์ของ “ข้อมูลทางการแข่งขัน” ให้ได้ผลดีที่สุด

การใช้ประโยชน์ของ “ข้อมูลทางการแข่งขัน” ให้ได้ผลดีที่สุด


ข้อมูลทางการแข่งขัน หรือ Competitor intelligence (CI) นั้นมีความสำคัญมาก
เพราะการจะสร้างกลยุทธ์ในการต่อสู้กับคู่แข่งขันที่สำคัญนั้น องค์กรจำเป็นที่จะต้องได้ข้อมูลทางการแข่งขันที่ดีและพร้อมใช้ได้จริงๆ
ซึ่งในการใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้ได้ผลดีที่สุดนั้น มีองค์ประกอบ 5 ส่วน ได้แก่
1.   Accurate ข้อมูลทางการแข่งขันต้อง “ถูกต้อง”
ที่สำคัญคือ ต้องถูกต้องพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างถูกต้องนั่นเอง
เนื่องจาก “การตัดสินใจ” ทุกครั้ง มีผลต่อการจัดการ โดยเฉพาะเรื่องสำคัญอย่าง “การใช้จ่าย” หรือ การลงเงิน/ลงทุน ต้องกระทบต่อการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ทั้งเรี่องคนและเครื่องไม่เครื่องมือ

2.   Timely ข้อมูลทางการแข่งขันต้อง “ทันการณ์” (ตรงต่อเวลาที่ต้องการใช้)
ทุกๆเรื่อง มันมีช่วงเวลาของมันเป็นวงจร หรือ time cycle
ดังนั้น การทำให้ตรงเวลาก็จะเกิดผลตามที่ต้องการ
หากไม่ตรงเวลาที่เหมาะสม(หรือไม่ทันการณ์) ก็จะเสียโอกาส
และโอกาสที่ผ่านเลยไป มันจะไม่ย้อนกลับมาอีกแล้ว
และที่สำคัญมากๆ คือ...หากคู่แข่งเป็นคนที่คว้าโอกาสนั้นไปแทนเรา เราก็จะยิ่งสู้คู่แข่งยากเข้าไปอีก

3.   Usable ข้อมูลทางการแข่งขันต้อง “ใช้ประโยชน์ได้จริง”
เรื่องนี้เข้าใจได้ไม่ยาก
คือว่า..ข้อมูลที่ดี แต่นำไปใช้ไม่ได้จริง(ในสภาพการทำงาน) ก็ไม่ต่างอะไรกับข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้นั่นเอง

4.   Understandable ข้อมูลทางการแข่งขันต้อง “เข้าใจได้”
ข้อมูลที่ได้มาแล้ว หากไม่สามารถนำมาประมวลผลแล้วสร้างความเข้าใจกับคนที่จะเอาผลลัพธ์ไปใช้ได้ ก็ถือว่าข้อมูลนั้นไม่สามารถทำความเข้าใจได้หรือ อีกนัยหนึ่งคือเป็นข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์นั่นเอง
และข้อมูลเหล่านี้ ก็ไม่สามารถนำไปสร้างกลยุทธ์ที่ดีต่อไปได้ ดังนั้น จึงไร้ประโยชน์ที่จะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ไว้ต่อไป

5.   Meaningful ข้อมูลทางการแข่งขันต้อง “มีความหมายต่อการนำไปใช้”
ประเด็นนี้ เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อสร้าง “กลยุทธ์” หรือทางเลือกในการปฏิบัติงานขององค์กร
หากข้อมูลที่ได้มาไม่สามารถแปลงไปสู่การนำไปปฏิบัติหรือกลยุทธ์พื่อการทำงานแล้ว ก็ถือว่า เป็นเพียงข้อมูลที่สวยหรู ดูดี เท่านั้น (Nice-to-know information)

การแข่งขันในปัจจุบันนั้น มีความเข้มข้นและซับซ้อนมากกว่าในอดีตอย่างมาก
การไม่มีข้อมูลทางการแข่งขันเลย หรือ การมีข้อมูลทางการแข่งขันที่ดูดีแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือแปลงไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ดัวที่กล่าวมาข้างต้น จึงอาจทำให้องค์กรเสียโอกาสหรือเลวร้ายจนถึงเพลี่ยงพล้ำต่อการแข่งขันในที่สุดก็เป็นได้

ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

picture from  http://www.infobarrel.com/media/image/58607.jpg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น