วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การหาและประมวล “ข้อมูลทางการแข่งขัน” ให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดย ใช้ CI Model


การหาและประมวล “ข้อมูลทางการแข่งขัน” ให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดย ใช้ CI Model

อย่างที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ครับ...
ข้อมูลทางการแข่งขัน หรือ Competitor intelligence (CI) นั้นมีความสำคัญมาก
โดยเฉพาะความสำคัญต่อการนำไปสร้างกลยุทธ์ในการต่อสู้กับคู่แข่งขัน
องค์กรจำเป็นที่จะต้องได้ข้อมูลทางการแข่งขันที่ดีและครบถ้วน รวมไปถึงการประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์
ดังนั้น หากจะเก็บข้อมูลทางการแข่งขันให้ครบถ้วนและนำมาประมวลผลได้ดีนั้น ลองใช้โมเดล หรือ ลักษณะการเก็บข้อมูล CI Model จาก 5Cs ดังนี้
1.   Collecting Field Data เก็บข้อมูลทางการแข่งขันจาก “การลงพื้นที่”
จะว่าไปแล้ว ประเด็นนี้ถือเป็นประเด็มที่สำคัญมากที่สุดก็ว่าได้
เพราะข้อมูลที่เป็นจริงและจะใช้ประโยชน์ได้มาก มักมาจากข้อมูลภาคสนามหรือการลงพื้นที่ไปพบกับสถานการณ์จริงๆ ตรงนั้น เวลานั้นเลย
หากเป็นรูปแบบธุรกิจ หลักการสมัยใหม่ก็มักจะนำเสนอว่า การได้ข้อมูลเพื่อการจัดการองค์กรที่ดีที่สุด คือ การลงไปพบกับลูกค้าเป้าหมาย หือ ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั่นเอง

2.   Collecting Published Data เก็บข้อมูลทางการแข่งขันจาก “ที่คู่แข่งเปิดเผยออกมา”
อีกทางหนึ่งที่มีการเก็บข้อมูลบ่อยๆและได้จำนวนมากพอควร คือ การเก็บข้อมูลจากการที่คู่แข่งเปิดเผยออกมาสู่สาธาณชน เช่น จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับต่างๆ หรือจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆที่มีการลงตีพิมพ์ข้อมูลของคู่แข่ง

3.   Compiling the Data เก็บข้อมูลทางการแข่งขันจาก “รวบรวมประเด็น”
เรื่องนี้ก็ทำได้หลายลักษณะ ที่เห็นกันมากคือ การใช้บริการของหน่วยงานบางหน่วยงานให้ช่วยเก็บข้อมูลให้เป็นช่วงๆ เช่น การทำ Clipping เป็นต้น ซึ่งก็อาจจะได้ข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลเหมือนๆกับข้อสองข้างบน แต่ต่างกันตรงที่ข้อนี้มีคนอื่นๆทำให้

4.   Cataloguing the Data จัดการข้อมูลทางการแข่งขันด้วย “การจัดหมวดหมู่”
เมื่อได้ข้อมูลทางการแข่งขันมาแล้ว ก็ต้องนำมาจัดหมวดหมู่ หรือ คัดกรอง เพื่อจะนำไปสู่ขั้นตอนสุดท้าย คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ของเราและคู่แข่ง เพื่อสุดท้ายนำไปสู่การสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขัน

5.   Competitor Analysis for Strategic Formulation นำข้อมูลทางการแข่งขันมา “วิเคราะห์เพื่อหาความหมายต่อการสร้างกลยุทธ์”
ประเด็นนี้ก็ตรงตัว คือ การนำข้อมูลทางการแข่งขันที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อนำไปสร้างกลยุทธ์การแข่งขันที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการแข่งขันที่ได้เปรียบนั่นเอง

ขอสรุปเหมือนๆกับบทความที่แล้ว ดังนี้...
การแข่งขันในปัจจุบันนั้น มีความเข้มข้นและซับซ้อนมากกว่าในอดีตอย่างมาก
การไม่มีข้อมูลทางการแข่งขันเลย หรือ การมีข้อมูลทางการแข่งขันที่ดูดีแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือแปลงไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ดัวที่กล่าวมาข้างต้น จึงอาจทำให้องค์กรเสียโอกาสหรือเลวร้ายจนถึงเพลี่ยงพล้ำต่อการแข่งขันในที่สุดก็เป็นได้

ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น