วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

LET = Leadership+Experience+Technical สามสิ่งที่ช่วยให้ “ตัดสินใจ” ได้ดี

LET = Leadership+Experience+Technical สามสิ่งที่ช่วยให้ “ตัดสินใจ” ได้ดี

การตัดสินใจ...นับเป็นเรื่องยากอย่างมาก หากต้องการผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ทุกเรื่องของชีวิต เรามักต้องตั้ง “ความคาดหวัง” หรือ เป้าหมายในเรื่องนั้นๆ
หลังจากนั้น...สิ่งที่ตามมาก็จะเป็นเรื่อง “การตัดสินใจ” ในแต่ละขั้นตอน หรือ ช่วงเวลาต่างๆ
การตัดสินใจให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี หรือ ที่เราต้องการนั้น
มีองค์ประกอบอยู่หลายเรื่องที่เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงก่อนการตัดสินใจ

สามเรื่องหรือสามปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่
LET = Leadership+Experience+Technical
ซึ่งก็คือ ความเป็นผู้นำ+ประสบการณ์+ความรู้หรือข้อมูลด้านเทคนิค/วิชาการ


Leadership - ความเป็นผู้นำ
แน่นอนว่า...การตัดสินใจ ต้องอาศัย ความเป็นผู้นำ โดยเฉพาะเรื่อง ความกล้าหาญ ความกล้าเสี่ยง การมีวิสัยทัศน์
บางคนมีความรู้ดี มีประสบการณ์ดี แต่ขาดความเป็นผู้นำ ทำให้ไม่กล้าหรือไม่สามารถตัดสินใจได้
หรือหากตัดสินใจ ก็อาจล่าช้า ไม่ทันการณ์เสียแล้ว
บางกรณีก็อาจจะส่งผลเสียต่อเรื่องนั้นๆเลยก็เป็นได้

Experience – ประสบการณ์
ประสบการณ์ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน ที่จะช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปตามที่คาดหวัง หรือ ได้ผลลัพธ์ที่ดี
หากมีเพียงความรู้ ก็อาจจะยังผิดพลาดได้ เพราะหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องวิจัยหรืองานทดลอง เมื่อเอามาทำในชีวิตจริงแล้วปรากฏว่า มันไม่เป็นไปตามผลการทดลอง
หรือ หากมีเพียงความเป็นผู้นำเพียงอย่างเดียว ก็จะดูรีบร้อนในการตัดสินใจ ซึ่งอาจจะส่งผลเสียได้เช่นกัน

Technical - ความรู้หรือข้อมูลด้านเทคนิค/วิชาการ
การมีฐานความรู้หรือข้อมูลที่มากเพียงพอ เป็นเรื่องสำคัญยิ่งต่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
เพราะหากขาดความรู้ ก็เหมือนขาดทิศทางในการก้าวเดินไปข้างหน้า จึงอาจจะเดินวนไปวนมา หรือ เดินถอยหลังก็เป็นได้เช่นกัน
คนที่มีความรู้หรือข้อมูล ก็ย่อมได้เปรียบเป็นธรรมดาในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆ และจะได้เปรียบในการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ

ดังนั้น..
หากจะให้การตัดสินใจที่ดีที่สุด ก็ต้องมีครบองค์สาม อันได้แก่...
LET = Leadership+Experience+Technical
ซึ่งก็คือ ความเป็นผู้นำ+ประสบการณ์+ความรู้หรือข้อมูลด้านเทคนิค/วิชาการ

ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น