วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

White Ocean “ธุรกิจสีขาว” – มีกำไร บนพื้นฐาน “คุณงามความดี”

White Ocean “ธุรกิจสีขาว” – มีกำไร บนพื้นฐาน “คุณงามความดี”

กลยุทธ์แนวใหม่ ที่ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ได้นำเสนอออกมา
ถือว่ามีความแตกต่างจาก Red ocean และ Blue ocean พอสมควร
ประเด็นที่น่าสนใจคือ...องค์กรจะนำไปปรับใช้หรือทำได้จริง “มากหรือน้อย” เพียงใด (?)

http://attractionlesson.com/wp-content/uploads/2010/02/white_ocean_2.jpg

เท่าที่ทราบ หลายๆองค์กรก็มักจะมี คำว่า “คุณธรรม” เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์หรือพันธกิจ Vision & Mission กันบ้างอยู่แล้ว
แต่สิ่งที่เกิดขึ้น ในชีวิตจริงของการทำงาน มักยังพบว่า “เรื่องคุณธรรมหล่นหาย” มักเกิดขึ้นเสมอ เมื่อผลประโยชน์กำลังจะหายไป
อันนี้จะยังเรียกว่า “ทำธุรกิจบนฐานคุณธรรม” อยู่หรือไม่?

สิ่งที่เป็นประเด็นของกลยุทธ์ White ocean นี้ ที่สำคัญ คือ การมุ่งเน้นด้าน “สังคมและสิ่งแวดล้อม” มากขึ้น นอกเหนือจากด้านผลกำไร ทั้งในมุมของรูปธรรม และ “นามธรรม” ทั้งหลาย อย่างเช่น ความมีจริยธรรม ศีลธรรม เป็นต้น
นั่นคือ มีองค์ประกอบ 3 ด้านหลักด้วยกัน ได้แก่
   Profit
   People
   Planet
ซึ่งสุดท้ายจากทั้งสามด้าน ส่งผลให้องค์กร เกิดความตระหนักและความต้องการอย่างจริงจัง Passion ที่จะทำเพื่อทั้งสามส่วนอย่าง “สมดุล” นั่นเอง

สิ่งที่ได้รับจากการทำกลยุทธ์ White ocean นี้มีอยู่มากมายหลายประเด็น
ได้แก่...
1.    ลดความเสี่ยง Risk จาก กับดัก “ทุนนิยม”
2.    ลดความเสี่ยง Risk จาก กับดัก “การแข่งขัน”
3.    ลดความเสี่ยง Risk จาก กับดัก “ทางสิ่งแวดล้อม”
4.    ลดความเสี่ยง Risk จาก กับดัก “ทางสังคม”
5.    ลดความเสี่ยง Risk จาก การล่มสลายขององค์กร
6.    ลดความเสี่ยง Risk จาก การสูญเสีย “ด้านบุคลากร”
7.    ลดความเสี่ยง Risk จาก การหมดไปของ “ทรัพยากรโลก”
8.    ลดความเสี่ยง Risk จาก ความหลงไหลใน “ภาพลักษณ์” (โลกธรรม 8)
9.    ลดความเสี่ยง Risk จาก ความเสื่อมด้านคุณธรรม

เห็นด้วยกับการปรับใช้ในองค์กรสมัยใหม่ “ทั้งเอกชนและภาครัฐ”
แม้จะสำเร็จเพียงบางส่วน ก็ยังดีกว่าการไม่เริ่มทำอะไรเลยในด้าน “สังคมและสิ่งแวดล้อม”

ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น