วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

“สิ่งที่ตกหล่น” ในการใช้การตลาด 4Ps (Marketing Mix)

“สิ่งที่ตกหล่น” ในการใช้การตลาด 4Ps (Marketing Mix)

เท่าที่สังเกตในตลาดเมืองไทย
ผมว่า...มีการใช้การตลาดแบบ “ผิวเผิน” หรือ “ฉาบฉวย” อยู่มากมาย
จนหลายๆคนมีความคิดไปในทางผิดๆว่า...
การตลาดคือ “การหลองลวง” ผู้บริโภค หรือ ลูกค้า
ซึ่งหากคนทำการตลาดคือ “กูรู” หรือ ผู้ที่รู้จริง แล้วไซร้...ย่อมจะเข้าใจได้ว่า “ไม่แปลก” ที่จะมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้น

เอากันง่ายๆ อย่างการทำการตลาด 4Ps หรือ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) นี่ก็ชัดเจนว่า...มีการหยิบมาใช้แค่เพียงบางส่วน
แล้วก็บอกว่านี่คือการสร้างกลยุทธ์...
ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเพียงเพียงเสี้ยวหนึ่งของการสร้างกลยุทธ์แค่นั้นเอง


หากจะทำกันแบบครบองค์แล้ว
ต้องหยิบกรอบการทำ 4Ps ของท่านอาจารย์ Kotler มาเป็นกรอบของกระบวนการทำ
ซึ่งมี 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
1.   Research เป็นการรวบรวมข้อมูลและทำความชัดแจ้งในส่วนของแต่ละ P
ยกตัวอย่างเช่น...
Product
เอาตั้งแต่เรื่องชื่อสินค้า บรรจุภัณฑ์
หรือจะดูข้อมูลในเรื่องความปลอดภัย หรือ คุณภาพ
รวมถึงงานบริการต่างๆที่เป็นองค์ประกอบ

Price
เราตั้งราคาอย่างไร
ราคานั้นหยือหยุ่นเพียงไร
มีส่วนผสมในการขายอย่างไร(Bundling)

Place
ใช้ช่องทางการขายที่ไหน
ครอบคลุมเพียงใด
มีการเก็บสินค้าอย่างไร
การขนส่งทำด้วยวิธีไหน

Promotion
ใช้กลยุทธ์อะไร
การสื่อสารใช้อะไรบ้าง
โปรโมชั่นในการขายใช้หรือไม่ อย่างไร

2.    Analyse the variables (the optimum Mix) เป็นการประเมินดูส่วนประสมทางการตลาดที่เลือกออกมาใช้ วิเคราะห์ว่าสอดคล้องกันหรือไม่ และที่สำคัญคือ การประเมินว่า มีความสมดุลระหว่างส่วนประสมที่เลือกใช้กับความต้องการหรือความพึงพอใจของตลาด(กลุ่มลูกค้าที่เลือก)หรือไม่(?)
มีแนวทางในการวิเคราะห์และประเมินง่ายๆดังนี้
Product
คำถามคือ ผลิตภัณฑ์(และงานบริการ) อะไรที่ลูกค้าต้องการ(จริงๆ)?

Price
คำถามคือ ลูกค้าอยากจะจ่ายที่ระดับราคาไหน?

Place
ผลิตภัณฑ์ของเรามีมากเพียงไร-ขายในที่ที่เหมาะสมหรือไม่-และออกมาตอนช่วงเวลาที่เหมาะสมเพียงไร(???)
โดยทุกประเด็นอยู่บนพื้นฐานของลูกค้าทั้งสิ้น ไม่ใช่ของเราเอง(นั่งเทียนเอง)

Promotion
คำถามคือ เราใช้วิธีไหนที่จะสื่อสารและให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และข้อมูลขององค์กรกับลูกค้าเป้าหมาย ?

3.    Check ขั้นนี้เป็นการประเมินและควบคุมส่วนประสมทางการตลาดที่เลือกมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งต้องประเมินและควบคุมในเรื่องวิธีการใช้ส่วนประสมทางการตลาดด้วยว่า นำไปใช้อย่างไร(?) – Execution


ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

1 ความคิดเห็น:

  1. ถ้าเราทำเกียวกับเรื่องวัด เราจะทำmarketing mix ออกมาในรูปแบบไหน

    ตอบลบ