วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

การตลาดยุคใหม่ 3.0 รองรับอนาคตใหม่ - Marketing 3.0

การตลาดยุคใหม่ 3.0 รองรับอนาคตใหม่ - Marketing 3.0

ในวงการการตลาดนั้น...
คงไม่มีใครไม่รู้จัก อาจารย์ฟิลลิป คอตเลอร์ Philip Kotler
ถือว่าท่านคือ “กูรู” ด้านการตลาดตัวจริงเสียงจริง
ล่าสุด...
ท่านมีหลักการของการตลาดใหม่ ที่เรียกว่า Marketing 3.0
ซึ่งมีแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากพอดู
(แต่บางท่านก็บอกว่า...อาจารย์เองก็เคยพูดแบบนี้มานานแล้ว)

Marketing 3.0 นั้น จะมุ่งเน้น “ลึกลงไป” ในจิตของมุนษย์มากกว่าเดิม
จะเรียกว่า Spiritual Marketing ก็ได้
เพราะคำว่า Spirit คือ “จิตวิญญาณ” ของมนุษย์นั่นเอง


หรือให้มันดูผิวๆขึ้นมาหน่อยก็ต้องเป็น...
Value Based Marketing หรือ การตลาดที่อยู่บนพื้นฐานของ “คุณค่า” ของชีวิต
คุณค่า (Value) ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะคุณค่าของตนเองเพียงอย่างเดียว
แต่หมายรวมกว้างไปครอบคลุม...
“คุณค่าของคนทั้งโลก”
หรือ การมองในกรอบของมนุษยชาติมากกว่าเดิม Human Centric

ดังนั้น...
การตลาด Marketing จึงไม่ได้มองเพียงการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
แต่การตลาดยุคใหม่...ต้องใส่ใจที่จะมองกว้างมากขึ้น..
ในกรอบของ “Human centric” (มนุษยชาติ) มากขึ้นนั่นเองการที่จะทำได้ดังนี้...
ฝ่ายบริหาร Management จะต้องกำหนดสิ่งเหล่านี้
ลงไปในวิสัยทัศน์และพันธกิจ Vision-Mission ด้วย
เพื่อให้ทั้งองค์กรเข้าใจและร่วมมือกัน
(มิใช่ฝ่ายการตลาดเพียงฝ่ายเดียว)
โดยมุ่งเน้นไปที่ Compassion และ Sustainability
นั่นคือ...
การใส่ใจ เห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมโลก และ...
มุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคมโลก

เมื่อเป็นเช่นนี้...
ทั้งธุรกิจและผู้บริโภค(ลูกค้า)เอง
ก็จะตระหนักต่อสิ่งที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโลกร่วมกัน
ยกตัวอย่างเช่น...
ความตระหนักในเรื่อง “ภาวะโลกร้อน” Global warming
ดังนั้น...
ผู้บริโภคก็จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ลดโลกร้อนมากขึ้น
ผู้ผลิต/ธุรกิจ ก็จะสร้างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่จะลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนไปด้วย

โดยสรุปแล้ว...
การทำการตลาด 3.0 นั้น
ก็เพื่อเป็นมุมคิดของการทำงานจาก...
มุ่งกำไรเป็นตัวตั้ง...ไปสู่มุ่งสร้างสังคมให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น
มุ่งความต้องการ/ความอยากบริโภคของลูกค้า...ไปสู่ความมุ่งหวังให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น...
และทำเพื่อผู้อื่น เพื่อนมนุษย์ ชุมชน สังคม และโลก(ที่ทุกคนอยู่ร่วมกัน) มากขึ้นนั่นเอง

.....
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น