วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

วิธีคิดระหว่าง “นวัตกรรม” และ “ความคิดสร้างสรรค์” – thinking of Innovation and Creativity

วิธีคิดระหว่าง “นวัตกรรม” และ “ความคิดสร้างสรรค์” – thinking of Innovation and Creativity

อย่างที่เคยกล่าวไว้...
นวัตกรรม เหมือนกับ “ความคิดสร้างสรรค์” ตรงที่...
ทั้งสองเรื่องนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ “กระบวนการ” หรือ Process

แต่ถึงแม้ว่า...เป็น “กระบวนการ” เหมือนกัน...
ส่วนของ “วิธีคิด” นั้น มีความต่างกันโดยที่ “ความคิดสร้างสรรค์” นั้น...
วิธีคิดจะเรียกว่า Divergent Thinking
หรือเรียกง่ายๆว่า “วิธีคิดแยก/แจกแจงออกจากกัน”
โดยมีเครื่องมือการคิดให้ใช้ได้หลายตัว...
อย่างเช่น การระดมสมอง Brain storming
หรืออย่างการทำ Mind Mapping นี่ก็ใช้ได้
และนอกจากเครื่องดังกล่าวแล้ว
การคิดอย่างสร้างสรรค์นี้...
ผู้คิดอาจจะต้องมี “ทักษะ”บางอย่าง เพื่อให้กระบวนการเกิดได้สะดวกมากขึ้น
อย่างเช่น ...
ทักษะการสังเกต
การเป็นคนที่มีจินตนาการ
เป็นต้น

ส่วนของ “นวัตกรรม” นั้น...
จะใช้วิธีคิดแบบ Convergent Thinking
หรือเรียกว่า “การเอามารวมเข้าด้วยกันใหม่”
โดยวิธีการรวมเข้าด้วยกันทำได้หลายวิธี
ทักษะของผู้ทำนวัตกรรม ก็คือ...
การคิดอย่างเป็นระบบ Systemic thinking
โดยมองภาพรวมได้ดี
แล้วใช้ “ 4 ขั้นตอนของการสร้างนวัตกรรม” เข้ามาช่วย
ได้แก่
1. Think
2. Share
3. Develop
4. Implement
(รายละเอียดทั้ง 4 ขั้นตอน - ดูได้จากบทความที่แล้วมา)

ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น