วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

บทบาทใหม่ของ “นักการตลาด” ในการตลาดยุคใหม่ 3.0 – New role of Marketers in Marketing 3.0

บทบาทใหม่ของ “นักการตลาด” ในการตลาดยุคใหม่ 3.0 – New role of Marketers in Marketing 3.0

“กูรู” ด้านการตลาดอาจารย์ฟิลลิป คอตเลอร์ Philip Kotler
ได้กล่าวถึงแนวคิดใหม่ของการตลาดอนาคต เรียกว่า ยุค Marketing 3.0
โดยเน้นไปที่ Value Based Marketing หรือ การตลาดที่อยู่บนพื้นฐานของ “คุณค่า” ของชีวิต
คุณค่า (Value) ในที่นี้มีความหมายกว้างที่ครอบคลุมไปถึง...
“คุณค่าของคนทั้งโลก”

ดังนั้น..
“บทบาท” หรือ การทำงานของนักการตลาดในอนาคต
จึงต้องปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับแนวทางใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น
ทั้งแนวคิดที่ใหม่...
เช่น Value-based, sustainability, spirit focus, Social Networking, Globalization เป็นต้น
ทั้งกรอบการทำงานที่ใหม่...
เช่น บน New platform (Social media, VDO content),
New Innovation,
New Technology (Nanotechnology, Bio-embedded, DNA-link focus)
… เป็นต้น


นักการตลาดยุคใหม่ จึงต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ทุกวันๆ...
จะมี “สิ่งใหม่ๆ” เกิดขึ้นตลอดเวลา
ผู้บริโภคเองก็ปรับตัวอยู่ตลอดเวลา

อย่างในการตลาด 3.0 ก็ได้กล่าวถึง 3i ที่เกี่ยวข้องกับกรอบการทำงานของนักการตลาดยุคใหม่
Identity
-เป็นการทำงานในมุมของการสร้างแบรนด์ Brand
ที่ต้องสะท้อนภาพออกมาอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับอนาคต
-การทำเรื่อง Co-creation หรือ การสร้างผลิตภัณฑ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของลูกค้า
เอาความต้องการของลูกค้าขึ้นมาพิจารณาร่วม

Image
-นัการตลาดต้องทำเรื่องการสื่อสารทางการตลาด IMC
ที่ส่งผลต่อความรู้สึกของลูกค้า
ต้องสร้างความรู้สึกร่วมและต้อง “ใช่” ในมุมของลูกค้า

Integrity
-องค์กรต้องมุ่งที่จะทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
ไม่เอาเปรียบหรือหลอกลวง รวมถึงการใส่ใจปัญหาสภาพแวดล้อม
-นักการตลาดต้องขบคิดในเรื่องการทำ CSR หรือ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ต้องสื่อสารทั้งภายในและภายนอก เพื่อความร่วมมือในการปฏิบัติและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
-การตลาดเพื่อสังคมโลก หรือ Green Marketing
ก็ถือเป็นกระแสใหม่ของการทำธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใหม่ของผู้บริโภคที่มุ่งเน้นการร่วมรักษ์โลกและสังคมที่น่าอยู่
นักการตลาดจึงต้องสื่อสารภายในองค์กรถึงความต้องการใหม่
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองลูกค้าให้ได้มากที่สุดและสะท้อนภาพขององค์กรสู่สังคมให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต

...
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ26 มกราคม 2556 21:32

    อยากจะทราบรายละเอียดการทำเรื่อง Co-creation ดังนี้คร้า1. องค์ประกอบกลยุทธ์ของแนวคิด(วิธีการใช้ว่ามันเป็นอย่างไร) 2.ความหมายของแนวคิด/หลักการ แสดงภาพหลักการของมันพร้อมอธิบาย
    ปล.ช่วยตอบกลับที่ e-mail : kanitta_suk@hotmail.co.th . ให้ด้วยคร้า จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค๊ะ

    ตอบลบ