วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

ประเด็นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต - Current & Future

ประเด็นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต - Current & Future

ในภาพรวมของโลกปัจจุบัน
เราจะเห็นว่า...มัน “เปลี่ยนแปลง” Change ไปอย่างรวดเร็ว...เหลือเกิน
บางคนยังตั้งรับไม่ทันการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในแต่ละวัน

บางเรื่องเราก็รู้...
ส่วนหลายเรื่อง “เราไม่รู้”...
ยิ่งหากเราเองเป็นคนไม่เข้าสู่สังคมออนไลน์ (online)…
หรือที่เขาชอบใช้คำว่า Social Network
แล้วล่ะก็...
ลืมไปได้เลยว่า...เราจะตาม “กระแส” ที่ไหลแตกต่างกันในแต่ละวัน
(ขนาดอยู่ในสังคมออนไลน์แล้วก็ตาม...บางวันยังรู้สึก “ตกเทรนด์” Trend ก็ยังมี)สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว...
และยังพบเห็นหรือสัมผัสได้ในปัจจุบันนี้ Current issues
ก็อย่างเช่น...โลกาภิวัฒน์ Globalization
เราจะรู้สึกได้ว่า...สิ่งที่เกิดขึ้น ณ จุดใดๆก็ตามในโลกใบนี้
มักจะมีอันต้องไปเกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับ จุดอื่นๆบนโลกนี้เสมอๆ
-ปัญหาที่อเมริกาประสบกับวิกฤติการเงิน...ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
-จีนผลิตสินค้าต่างๆได้ในราคาถูก...ประเทศไทยก็มีขายในสินค้านั้นๆ และผู้ประกอบการในไทยเองต้องปรับตัว

เครือข่ายสังคมออนไลน์ Social Networking
การเกิดขึ้นของอินเตอร์เน็ต Internet ส่งผลให้การติดต่อ/สื่อสาร เกิดขึ้นได้ใน “ชั่วพริบตา”
ดังนั้น การรับรู้หรือหาค้นหา จึงเกิดได้อย่างรวดเร็ว “ทั่วโลก”

ภาวะโลกร้อน Global warming
ปัญหาที่กำลังประสบในเรื่องสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ “ทั่วโลก”
ล้วนส่งผลถึงกัน และร่วมกัน แบบ “ไม่เลือกหน้า”
เรื่องนี้จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่ง ที่ยิ่งใหญ่เกินประเทศใดประเทศหนึ่งจะจัดการ
เป็นเรื่องของ “สังคมโลก” ที่ต้องร่วมมือกัน “รับผิดชอบ”
ดังนั้น...
ไม่ว่าจะเป็น Marketing 3.0
ไม่ว่าจะเป็น CSR หรือ Green Marketing
ล้วนเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ (เพื่อร่วมกันจัดการปัญหาของพวกเรา(ชาวโลก)กันเอง)

ประชากรโลกที่เปลี่ยงแปลงเชิงโครงสร้าง World population
เรามักจะแทนด้วยคำว่า Generation หรือ รุ่นต่างๆที่เกิดขึ้นมาบนโลก
ยุคนี้ที่มาแรงก็เห็นจะเป็นการพูดถึง…
Generation Y, Gen. Z และ Baby Boomers
กระแสของการทำธุรกิจหรือ การตลาด ต่างมุ่งให้ความสำคัญกันอย่างมาก

ดังนั้น...
ธุรกิจจึงต้องรับรู้และเรียนรู้ว่า...
ปัจจุบันและอนาคตที่กำลังจะมานั้น
มีประเด็นไหนที่ธุรกิจ “ต้องทำ หรือ ปรับตัว”...
เพื่อการคงธุรกิจให้อยู่รอดได้...
รวมถึงเป้าหมายที่ต้องเติบโต...
มิเช่นนั้นแล้ว...ก็คงต้อง “ออกจากเกมส์(ธุรกิจ)” ไปในที่สุด
Do or Die ?
Different or Die ?
Innovation or Die ?


ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น