วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

นวัตกรรม สร้างกันอย่างไร ? - Innovation process

นวัตกรรม สร้างกันอย่างไร ? - Innovation process

อย่างที่ว่าไว้ในครั้งที่แล้วว่า...
“นวัตกรรม” นั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ “กระบวนการ” หรือ Process
เพื่อสร้างให้เกิด “สิ่งที่มีประโยชน์” ต่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้
ดังนั้น นวัตกรรมจึงไม่ได้มีขั้นตอนเพียงแค่การคิดเพียงอย่างเดียว


โดยหลักกว้างๆแล้ว
นวัตกรรมจะมีขั้นตอน อยู่ 4 ขั้นตอนด้วยกัน
ได้แก่...
1. การคิด Think
2. การบอกเล่า Share
3. การลอง(พัฒนา) Develop
4. การนำไปใช้ Implement


Think การคิด
เป็นขั้นตอนแรกของการสร้างนวัตกรรม
เรียกได้ว่า “วัตถุดิบ” ของการสร้างนวัตกรรม ก็คือ “ความคิด” หรือ Idea นั่นเอง
ซึ่งความคิดนี้ โดยมากจะเห็นว่า...
เรามักได้มาจากกระบวนการคิดแบบสร้างสรรค์ หรือ Creative thinking
โดยผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น
การระดมสมอง Brain storming
การใช้ Mind Mapping
เป็นต้น

Share การบอกเล่า
เป็นขั้นตอนต่อมาจากการได้ความคิดมาแล้ว
เราต้องเล่าเรื่องนี้ไปสู่คนรอบข้าง หรือ ในธุรกิจก็คงจะเป็นทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือฝ่ายการตลาด
เพื่อลองดูว่ามีประเด็นไหนบ้างที่จะสร้างโอกาสหรือความเป็นไปได้ของความคิดเหล่านี้

Develop การพัฒนา
เป็นขั้นตอนถัดมาหลังจากมานั่งคุยกันถึงความเป็นไปได้
แล้วมีการเลือกกันว่าจะพัฒนาความคิดไหนก่อน
ความคิดไหนสำคัญต่อธุรกิจมากกว่ากัน
โดยขั้นตอนนี้เป็นการพัฒนาตามสิ่งที่เป็นแนวความคิด
เช่น หากความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ – เราก็ลองพัฒนาผลิตภัณฑ์
แต่หากแนวความคิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับ กระบวนการทำงาน – เราก็ลองพัฒนาแผนปฏิบัติงาน
เป็นต้น

Implement การนำไปใช้
แน่นอนว่า หลังการพัฒนาสิ่งใดขึ้นมาแล้ว
อยากรู้ว่ามันได้ผลมากน้อยเพียงใด –
เราก็คงต้องลองนำไปใช้(หลังการพัฒนาออกมาแล้ว)
เพื่อจะได้ดู “เสียงตอบรับ” จากกลุ่มผู้ใช้
หลังจากนั้น อาจจะนำมาเข้า process อีกครั้ง
เพื่อให้เกิดนวัตกรรม ที่ให้ประโยชน์ได้จริงๆ(ตอบโจทย์)
ดั่งนี้...
จึงจะเรียกว่า เรามีนวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์กร
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น